Giáo Phận Bắc Ninh

Thành lập : được thiết lập ngày 29/5/1883 từ địa phận Đông tách ra với danh hiệu địa phận Bắc qua Sắc Chỉ "Tonquinus Septentrionalis" của Đức Thánh Cha Leo XIII. Năm 1924 được Tòa Thánh đổi tên thành địa phận Bắc Ninh theo địa danh nơi đặt tòa giám mục, và ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng địa phận Bắc Ninh lên thành giáo phận chính toà. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Số giáo hạt: 8, số giáo xứ: 47, tổng số giáo dân: 127,734 người.

Địa lý hành chính : gồm 5 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, và một số huyện thuộc 7 tỉnh Lạng Sơn, Tuyên quang, Hà Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội. Tổng dân số 7.376.504 người, trên tổng diện tích 24.600 Km2. 

Ngoài người Kinh, miền thượng du còn có một số đồng bào thiểu số như Sán Dìu, H'mông, Dao, Mèo, Cao Lan, Hoa, Tày, Nùng sinh sống. Dân cư vùng đồng bằng và trung du đa số sinh sống bằng nghề nông. Vùng thượng du ngoài nghề nông là chủ yếu, còn có thêm phụ thu nhờ lâm sản.


Most Rev Cosma Hoang Van Dat, S.J.Cha Giuse Tran Quang Vinh

Đức GM Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. (8/08-)

Ðức TGM Giám Quản Joseph Ngô Quang Kiệt (2006)
Đức GM Joseph Marie Nguyễn Quang Tuyến (1994-2006 qua đời)
Đức GM Phó Đa Minh Đinh Huy Quảng (1975-1992 qua đời)
Đức GM Paul Phạm Đình Tụng (1963-1994 qua đời)
Đức GM Dominique Hoàng Văn Đoàn, OP (1950-1963 qua đời)
Đức GM Eugène Artaraz Chỉnh, OP (1932-1947)
Đức GM Théodore Gordaliza Phúc, OP (1924-1931)
Đức GM Maximino Velesco Khâm, OP (1902-1924)
Đức GM tiên khởi Antonio Colomer Lễ (1883-1902)

Tổng Đại Diện:
Lm Giuse Trần Quang Vinh

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 43
Số Nam tu: 01
Số Chủng Sinh: 38
Số Chủng Sinh Dự Bị: 64
Số Giáo lý viên: 1.058
Số Nữ Tu: 268

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH
Thị xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Tel. [84]-(0241)-821-438

Email: tgmbn@yahoo.com
Email: hnhat@hn.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Bắc Ninh

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh
Hình Linh Mục đoàn Bắc Ninh
Lược Sử Giáo Phận Bắc Ninh
Lễ Truyền Chức Linh Mục Bắc Ninh 07/5/2006
Viếng Mộ và Dâng lễ cầu nguyện cho Ðức Cha cố Giuse Nguyễn Quang Tuyến
Đại hội Giáo lý viên giáo phận Bắc Ninh Kỳ 2
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Giuse Nguyễn Tiến Giản
Chân Dung Linh Mục VN: Đức HY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919-2009)