Giáo Phận Ban Mê Thuột

Thành lập : được thành lập ngày 22-06-1967 qua sắc chỉ "Qui Dei Benignitate" của Đức Paul VI, là giáo phận chính toà.

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Giáo hạt: 3, giáo xứ: 55 và giáo họ: 60. Tổng số giáo dân: 346.064 trong đó có 58,000 giáo dân là người Thượng.

Địa lý hành chính : gồm trọn tỉnh Đăk Lăk và 3 huyện của tỉnh Bình Phước (Đồng Phú, Phước Long, Bù Đăng). Trong giáo phận Ban Mê Thuột có toạ lạc thành phố Buôn Ma Thuột (thủ phủ của Đăk Lăk) và thị xã Đồng Xoài (thủ phủ của Bình Phước). 

Diện tích chung 21.723 Km2 (nguyên Đăk Lăk 19.000 Km2). Tổng dân số 2.650.786 người, gồm Kinh,Thượng, Mường, Nùng,Thái..

 


Most Rev Joseph Trinh Chinh Truc

Đức GM Vincent NGUYỄN VĂN BẢN (02/2009)

Đức GM Giám Quản Paul Nguyễn Văn Hòa (30/5/06-12/5/09)
Đức GM Joseph Nguyễn Tích Đức (2006-2011 qua đời)
Đức GM Joseph Trịnh Chính Trực (1990-2000 Hưu dưỡng)
Đức GM tiên khởi Pierre Nguyễn Huy Mai (1967-1990 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm Đa Minh Hà Duy Khâm

Theo số liệu thống kê của giáo phận
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 101
Số Linh Mục Dòng: 17
Số Chủng Sinh: 45 (38 đang học; 7 học xong)
Số Chủng Sinh Dự bị: 16
Số Nam Tu Sĩ: 25
Số Nữ Tu: 365
Giáo lý viên: 3,544

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi
Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Darlac
Tel: [84]-(50)-852-756

Email: josphuc@dng.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Ban Mê Thuột

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
Hình Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Trung Tâm Hành Hương Thánh Giuse Kim Thành
Lễ nhậm chức của Đức Cha Giám Quản 30/5/2006
Lễ Truyền Chức Linh Mục Ban Mê Thuột 15/7/09
Chân dung Linh Mục VN: Cha G.B. Trần Thanh Ngoạn