Giáo Phận Cần Thơ

Thành lập: được tách ra từ Địa phận Nam Vang do sắc chỉ "Quod Christus" của Đức Thánh Cha Pius XII ngày 20-09-1955 và ngày 24-11-1960 được nâng lên giáo phận chính toà.

Số Giáo Hạt và Giáo Xứ: số giáo hạt: 07 và số giáo xứ: 133 (94 gx có linh mục, 35 gx không, 1 họ Kh’mer) và số giáo dân: 191.919 (có 2.582 người Khmer; 523 người Hoa)

Địa lý hành chính: diện tích 13.257,40 Km2, gồm 4 tỉnh : Cần Thơ (trừ huyện Thốt Nốt), Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Giáo phận Cần Thơ nằm về phía hữu ngạn sông Hậu Giang. Đông Bắc giáp giáo phận Vĩnh Long (tả ngạn sông Hậu), Tây Bắc giáp giáo phận Long Xuyên, Tây giáp vịnh Thái Lan, Đông giáp biển Đông. Tổng dân số 5.126.000 người, trong đó có hơn nửa triệu người Khmer.

Sắc tộc: Đa số là người Kinh, ngoài ra còn có người Khơ Me (khoảng 500.000) và người Hoa (nhất là vùng Sóc Trăng và Bạc Liêu).

Toàn giáo phận là đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi chằng chịt như sông Hậu Giang, Cái Tư, kênh Quảng Lộ, kênh Sáng Sà-No, kênh Phụng Hiệp… Chiều dài của địa phận hơn 300 Km với phương tiện đi lại hầu hết bằng ghe xuồng.


Most Rev Stephanus Tri Buu Thien

Đức GM Stephanus Tri Bửu Thiên(10/2010)

Đức GM Emmanuel Lê Phong Thuận (1990-2010 qua đời)
Đức GM Jacques Nguyễn Ngọc Quang (1965-1990 qua đời)
Đức GM Philippe Nguyễn Kim Điền (1960-1964 đổi về Huế, qua đời)
Đức GM Paulus Nguyễn Văn Bình (1955-1960 đổi về Saigon, qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục: 193
Số Chủng Sinh: 71
Số Chủng sinh dự bị: 46
Số Nam Tu: 467
Số Nữ Tu: 763
Số Tu hội nữ: 01
Số Giáo lý viên: 1,186

TÒA GIÁM MỤC CẦN THƠ
12 Nguyễn Trãi, Phường An Hội
Thành Phố Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang
Tel: [84]-(071)-822-380 (VP)
Tel: [84]-(071)-847-865 (Đc Thiên)

Email: tribuuthien@hcm.vnn.vn

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Cần Thơ
Chân Dung Linh Mục VN: Cha P.X. Trương Bửu Diệp
Chân Dung Linh Mục VN: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (1909-1990)
Khai mạc Năm Thánh 2010
Lễ Tạ ơn Thượng thọ bát tuần - kim khánh LM - 35 năm GM 08/6/2010