Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thành lập: Được thiết lập năm 1679 với danh hiệu địa phận Tây Đàng Ngoài. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Hà Nội theo địa hạt hành chính nơi đặt tòa giám mục. Ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và địa phận tông tòa Hà Nội được chính thức nâng lên hàng Tổng Giáo Phận chính toà.

Giáo Hạt và Giáo Xứ:  Số giáo hạt: 4 (Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định) số giáo xứ : 143 và tổng số giáo dân: 335,000 người.

Địa lý hành chính: gồm thủ đô Hà Nội (trừ một số huyện thuộc giáo phận Bắc Ninh) và một phần trên địa bàn 4 tỉnh: Hà Tây (trong 9 huyện, trừ một số huyện thuộc giáo phận Hưng Hoá); Hà Nam; Nam Định (nửa thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên thuộc TGP. Hà Nội); Hoà Bình có 8 giáo xứ trong 4 huyện; Hải Hưng chỉ có một xứ thuộc huyện Kim Thi. một phần tỉnh Hà Tây, một phần tỉnh Hoà Bình, trọn tỉnh Hà Nam và một phần tỉnh Nam Định. Diện tích chung hơn 7.000 Km2. Sắc tộc: phần lớn là người Kinh, ngoài ra còn có người Mường, Dao, Sán Dìu…khoảng 8.000 người. Tổng dân số 8.400.000 người.

Sông, hồ, núi: Nội thành, phía Bắc và Tây, có sông Tô Lịch bao bọc, giữa trung tâm thành phố có hồ Hoàn Kiếm. Phía Nam có sông Kim Ngưu, các hồ Quỳnh Lôi, Đầm Sét, hồ Bảy Mẫu, hồ Thiền Quang. Phía Đông là sông Hồng dài 1.165km và sông Luống (Đuống). Phía Bắc có sông Cà Lồ, hồ Trúc Bạch, hồ Tây. Hà Nội có 5 ngọn núi lớn: Núi Vua Bà (Viên Nam), Tản Viên, Tam Đảo, Phao Sơn, Yên Tử.


Most Reverend Petrus Nguyen Van NhonMost Rev Laurent Chu Van MinhMost Rev Joseph Ngo Quang Kiet

Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (13/5/2010)
Đức GM Phụ Tá Laurent Chu Văn Minh (10/2008)

Đức TGM Joseph Ngô Quang Kiệt (2/2005-5/2010 nghỉ hưu dưỡng bệnh)
Đức GM Phụ Tá Paul Lê Đắc Trọng (1994-2006 qua đời)

Đức HY Paul Joseph Phạm Đình Tụng (1994-2/05 qua đời)
Đức GM Phụ Tá Francois Xavier Nguyễn Văn Sang (đổi về Thái Bình)
Đức HY Joseph Marie Trịnh Văn Căn (1978-1990 qua đời)
Đức HY Tiên Khởi Joseph Marie Trịnh Như Khuê (1950-1978 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Đức GM Phụ Tá Laurent Chu Văn Minh

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 98 (kể cả 11 lm dòng)
Số Nam Tu: 23
Số Nữ Tu: 392 (19 Cộng Đoàn)
Số Chủng Sinh: 69
Số Tiểu Chủng Sinh: 144
Tu hội nam: 20
Tu hội nữ: 39
Số Giáo Lý Viên: 1385

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội

Tel: [84]-(04)-825-4424 / 828-5920 / 828-6728
Fax: [84]-(04)-828-5920 & 928-5073
Email: ttgmhn@hn.vnn.vn
Email (Đc-Minh) chuminh@gmail.com
Web Site: Tổng Giáo Phận Hà Nội

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội
Hình Hang Lộ Đức Nhà Thờ Lớn
Hình Tòa Giám Mục Hà Nội
Lễ truyền chức 57 tân Linh Mục 29/11/2005
Chân dung Linh Mục VN: Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh
Chân dung Linh Mục VN: Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh (1922-2007)
Đức TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh tại Roma
Sắc Chỉ Bổ Nhiệm Đức Cha Nhơn
Nghị Định Bổ Nhiệm của Bộ Truyền Giáo Đức Cha Nhơn
Thánh lễ tạ ơn và chào đón Đức TGM Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 07/5/2010
Lời Từ Biệt Của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt với TGP Hà Nội 13/5/2010
Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã lên đường đi chữa bệnh ở ngoại quốc
Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trinh Văn Căn 18/5/2010