Giáo Phận Hải Phòng

Thành lập: được thiết lập năm 1679 dưới thời Đức Innocens XI với danh hiệu địa phận Đông Đàng Ngoài tách ra từ giáo phận Đàng Ngoài. 

Năm 1924 Tòa Thánh đổi tên thành địa phận Hải Phòng theo địa hạt hành chánh nơi đặt tòa giám mục và ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và địa phận Hải Phòng được nâng lên thành giáo phận chính toà thuộc TGP Hà Nội.

Giáo Hạt và Giáo Xứ:  Số giáo xứ  64 và tổng số giáo dân: 119,783 người.

Địa lý hành chính: diện tích khoảng 10.000 Km2, gồm thành phố Hải Phòng, toàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và một phần nhỏ của tỉnh Hưng Yên. Dân số chung khoảng 4.804.516 người. Đa số sống về nông nghiệp.


Most Rev Joseph Vu Van Thien

Đức GM Joseph Vũ Văn Thiên (26/11/2002)

LM Giám Quản Dominique Nguyễn Chấn Hưng (1999-2002)
Đức GM Joseph Nguyễn Tùng Cương (1979-1999 qua đời)
Đức GM Pierre Khuất Văn Tạo (1955-1977 qua đời)
Đức GM Joseph Trương Cao Đại (1953-1960 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm Antôn Nguyễn Văn Ninh

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 30-6-2008)

Số Linh Mục: 52
Đại Chủng Sinh: 38
Chủng Sinh Dự Bị: 55
Số Nam tu: 3
Số Nữ Tu: 20
Tu Hội Nữ: 60
Giáo Lý viên: 900

TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
46 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng
Thành Phố Hải Phòng
Tel: [84]-(031)-745-387
Fax: 745.765

Email: tgmhp@hn.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Hải Phòng

Hình Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
Lễ truyền chức Linh Mục Hải Phòng 01/2/04
Chân dung linh mục Việt Nam: Cha Giuse Nguyễn Khắc Cần
Đôi điều suy tư giữa Kinh Thành Muôn Thuở
Thư Mục Vụ về chuyến Ad Limina 2009 và việc Tòa Thánh ban tước Đức Ông cho cha Lorenxo Phạm Hân Quynh
Lễ công bố tước Đức Ông và trao Phép Lành Tòa Thánh 10/8/2009