Giáo Phận Hưng Hóa

Thành lập : được thiết lập năm 1895 dưới thời Đức Leo XIII với danh hiệu địa phận Ðoài tách ra từ giáo phận Tây.  Năm 1924 đổi tên là địa phận tông toà Hưng Hoá theo địa bàn hành chánh nơi đặt tòa giám mục. Ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam qua sắc chỉ Venerabilium Nostrorum địa phận tông toà Hưng Hoá được nâng lên giáo phận chính toà. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Số giáo hạt 7 giáo xứ 75 và 480 giáo họ. Tổng số giáo dân: 223,000 (3.2% dân số) trong đó trên 10.000 giáo dân là người dân tộc

Ðịa lý hành chính : trải rộng trên địa bàn 10 tỉnh vùng tây bắc Bắc Bộ : Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, nửa tỉnh Hà Giang, một phần các tỉnh Hoà Bình, Vĩnh Phú và Hà Tây ; diện tích hơn 54.351,20 Km2 (là giáo phận rộng nhất nước); tổng số dân:  6.881.060; có 39 sắc tộc, đông nhất là người Mèo (H’ Mông), Tày, Thái, Mường, Dao (Mán)... Dân cư đa số sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp và một số ít còn lại làm tiểu thủ công nghiệp. 


Most Rev Gioan Maria Vu Tat

Đức GM Gioan Maria VŨ TẤT  (3/2011)

Ðức GM Antoine Vũ Huy Chương (2003-2011 đổi về Đà Lạt)
LM Giám Quản Joseph Nguyễn Thái Hà (1992-2003)
Ðức GM Joseph Nguyễn Phụng Hiểu (1990-1992 qua đời)
Ðức GM Joseph Phan Thế Hinh (1985-1989 qua đời)
Ðức GM Petrus Nguyễn Huy Quang (1960-1985 qua đời)
Ðức GM Phó Joseph Phan Thế Hinh (1976-1985 qua đời)
Ðức GM Jean Marie Mazé Kim, MEP (1946-1960)
Ðức GM Gustave Georges Vandaele Vạn, MEP (1938-1943)
Ðức GM Paul Marie Raymond Lộc, MEP (1895-1938)

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Tổng Đại Diện:
Đức GM Phụ Tá Gioan Maria Vũ Tất

Tổng Đại Diện 2:
Lm. Phêrô Phùng Văn Tôn.

Đại diện Giám mục tại tỉnh Phú Thọ: 
Lm. Antôn Nguyễn Gia Nhang 

Số Linh Mục: 67
(61 triều và 06 dòng)
Số Chủng sinh: 53
Số Chủng sinh Dự Bị: 92
Số Nữ Tu: 259
Giáo Lý viên: 2,098

TÒA GIÁM MỤC HƯNG HÓA
5 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây
ÐT : [84] 034. 832 453
Email : tgmhh@hn.vnn.vn
Email: antonvhc@yahoo.com

Hình nhà thờ chính tòa Hưng Hóa
Truyền Chức Linh Mục Hưng Hóa 14/2/2006
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Phaolô Nguyễn Khắc Hy (1902–1992)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha FX Trần Ngọc Khiết (1909–2000)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc (1902–1995)
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chia tay giáo phận Hưng Hóa