Giáo Phận Phan Thiết

Thành lập: được thiết lập ngày 30/01/1975, là phần đất thuộc giáo phận Nha Trang, là giáo phận chính toà. 

Số Giáo Hạt và Giáo Xứ: Giáo hạt: 5 giáo xứ: 63 giáo họ: 39 và tổng số giáo dân: 155.000.

Địa lý hành chính: Giáo phận Phan Thiết trải dài trên dưới 200km, theo tuyến quốc lộ 1A, nằm trong 2 tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy với diện tích là 7.828 km2. Có biển, có rừng, với những tiềm năng kinh tế khá cao đã làm cho đất nước và con người nơi đây thêm vui tươi và thơ mộng. 

Tổng dân số 1.050.000 người, người Kinh chiếm đa số chủ yếu . Còn lại số ít là đồng bào sắc tộc sống trong các vùng đồi núi sâu như người Chăm ở Phan Rí, Ma Lâm, người Nùng ở Sông Mao, người Cơ Ho ở Bắc Bình, Hàm Thuận, Đức Linh.

Vùng rừng núi chiếm 70% diện tích toàn tỉnh: phía Tây có núi M' Hai (1.642m), B' Nom Dan Lu (1.339m), Dan Srain (1.300m), Ông Trao (1.222m)... phía Bắc có núi Tà Zon, phía Nam có Tà Cú.

Vùng biển với chiều dài hơn 100 km với những mũi như Kê Gà, Ông Địa. Những con sông ở Bình Thuận đều ngắn nhưng rất cần thiết để cung cấp nước cho ruộng đồng. Ta có thể kể đến sông La Ngà, sông Luỹ, sông Quao, sông Cà Ty, sông Pha... Vùng Bình Thuận tựa sát vào sườn núi nên vào mùa mưa dễ bị lũ quét.


Most Rev Paulus Nguyen Thanh HoanMost Rev Nicolas Huynh Van Nghi

Đức GM Joseph Vũ Duy Thống (03/9/2009)

Đức GM Paul Nguyễn Thanh Hoan (2005-2009 hưu dưỡng)
Đức GM Nicolas Huỳnh văn Nghi (1979-4/2005 hưu dưỡng)
Đức GM Giám Quản Nicolas Huỳnh văn Nghi (1975-1979)

Đức GM tiên khởi Paul Nguyễn Văn Hòa (30/1/75 - 25/4/75 Nha Trang)

Tổng Đại Diện:
Đô. G.B. Lê Xuân Hoa

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục Triều: 115
Số Chủng Sinh: 55
Số Chủng Sinh Dự Bị: 57
Số Nam Tu Sĩ: 40
Số Nữ Tu: 284
Giáo Lý Viên: 1.183

TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT
326 Trần Hưng Đạo
Thị Xã Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
[84]-(062)-819.560 / 976.996 (Đc Hoan)
Fax: 062- 819389

Email: anrephu.tgm@hcm.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Phan Thiết

Tông Sắc Thành Lập Giáo Phận
Hình nhà thờ chính tòa Phan Thiết
Hình Tòa Giám Mục Phan Thiết
Hình Nhà khách Tòa Giám Mục Phan Thiết mới
Đức Mẹ Núi Tàpao
Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Núi Tàpao
Truyền Chức Phó Tế tại Phan Thiết 16/7/2009
Lễ mừng Kim khánh Linh mục Đức ông JB Lê Xuân Hoa
Phái đoàn Giáo Phận Phan Thiết chào thăm Đức Cha Giuse
Chân dung linh mục VN: LM Giuse Nguyễn Thanh Vân (1933-1973)
Chân dung linh mục VN: Cha Phêrô Cao hữu Tạo và Phêrô Cao Hữu Hân