Tông sắc thành lập GP Phan Thiết

TÔNG SẮC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHAN THIẾT CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAOLÔ VI ngày 30.01.1975 

PHAOLÔ, Giám Mục, Tôi tớ các tôi tớ Chúa. 

Để ghi nhớ muôn đời - theo sự khôn ngoan và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, được đặt làm đầu Giáo Hội, Giáo Hội mà Đức Kitô đã cứu chuộc nhờ Máu của Người (Cv. 20,28). Nơi Người, Ta đặt mọi sự cần mẫn, lòng nhiệt thành và sự lo lắng để phục vụ lợi ích và quyền lợi của Giáo Hội đó. 

Được huy động và thúc đẩy mạnh mẽ không những bởi Lời của Đấng Cứu Thế nói với Phêrô “Hãy chăn các chiên con,... chăn các chiên mẹ của Ta”(Ga 21,15-17), mà còn bởi mẫu gương nhân đức của chính Người là Thầy và bởi các thánh Tông đồ cho đàn chiên, những Đấng mà Ta đang cố gắng hết sức dõi theo ánh sáng.

Vì thế, khi các hiền huynh đáng kính của Ta là các Hồng Y đứng đầu Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc. Sau khi đã tham khảo ý kiến của hiền huynh đáng mến của Ta, là Đức Cha Henri Lemaitre, Tổng Giám mục Hiệu tòa Tongeren và là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Cộng Hòa Việt Nam, cũng như các Giám mục Bản Quyền liên hệ, khi các ngài nghĩ là có thể thiết lập một giáo phận mới trên một lãnh thổ rút ra từ Giáo Phận Nha Trang.

Ta, sau khi xem xét cẩn thận vấn đề, nay Ta quyết định và truyền dạy cắt một phần đất phía nam, thuộc Giáo Phận Nha Trang bao gồm tỉnh Bình Tuy và Bình Thuận - với hai tỉnh đó - Ta thiết lập một giáo phận mới, được mang tên thành phố chính là lãnh thổ Phan Thiết và thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn - ngôi Tòa đặt trong Nhà Thờ Chính thuộc thành phố nầy, với những quyền lợi được liên hệ. 

Những điều khác liên quan đến tài nguyên của giáo phận, đến việc quản trị và điều hành, đến việc chọn Vị nhiếp chính khi trống ngôi và những việc khác, cứ chiếu quy định của Bộ Giáo Luật. Còn Ban Kinh Sĩ, nếu trong hoàn cảnh hiện nay không thiết lập được, thì nên thay thế bằng việc cho một Ban Tư Vấn, để các ngài sẽ giúp đỡ Giám mục bằng lòng cố vấn và hành động. Hơn nữa, những điều Ta truyền dạy, Hiền Huynh đánh kính của Ta là Đức Cha Henri Lemaitre, sẽ đưa ra thực hành, hoặc do người được ủy quyền, với những năng quyền cần thiết. 

Tông Thư nầy có giá trị bây giờ, hoặc sau nầy, bất chấp những gì nghịch lại.

Làm tại Rôma, cạnh Tòa Thánh Phêrô, 
Ngày 30 tháng 01 năm 1975,
Năm thứ hai của Triều đại Ta. 

Hồng Y Gioan VILLOT 
Quốc Vụ Khanh 

Hồng Y Agnelo ROSSI 
Tổng Trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc.