Giáo Phận Phú Cường

Thành lập : được thiết lập ngày 14/10/1965  do Sắc lệnh "In animo nostro" của Ðức Thánh Cha Paul VI là giáo phận chính tòa được tách ra từ TGP Saigon. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Hiện nay  Giáo phận gồm 7 giáo hạt, 91 giáo xứ, 35 giáo họ và 28 giáo điểm với tổng số giáo dân là 131.000 

Ðịa lý hành chính : thuộc vùng Đông Nam Bộ, gồm trọn tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, 2 huyện của tỉnh Bình Phước (2 huyện Bình Long và Lộc Ninh) và huyện Củ Chi của TP. HCM. Có hình bát giác không đều nhau: Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Tây giáp tỉnh Long An, Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, Bắc giáp tỉnh Bình Phước và Cambodia. Diện tích chung 9.543,35 Km2. Tổng dân số 2,850,347 người. Ða số dân chúng sống về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là chủ yếu của đa số dân cư.

Tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước có các sắc tộc:

- Xtiêng: 54.207 người, chiếm tỷ lệ 47, 7% đồng bào dân tộc.
- Khơ Me: 11.069 người, chiếm tỷ lệ 9,6%.
- Nùng: 9.848 người, chiếm tỷ lệ 8,6%.
- Tày: 9.823 người, chiếm tỷ lệ 8,6%

Tỉnh Tây Ninh có: dân tộc Chăm (1.816 người), Khơ Me (5.197 người) và một số ít người Mường, Tày, Nùng, Thái, Xinh Mun, Phù Lá, Ba Na.

Sông, núi: tỉnh Bình Dương và Bình Phước có vị trí tiếp giáp giữa đồng bằng và cao nguyên, địa hình có khuynh hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Đất đai phì nhiêu, thảm thực vật phong phú thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp: cao su, cà phê, tiêu… Tỉnh Tây Ninh nối cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, có hai con sông lớn chảy qua, đó là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn; ngọn núi Bà Đen nằm chơ vơ giữa vùng đồng bằng rộng lớn.


Most Rev Peter Tran Dinh TuMost Reverend Joseph Nguyen Tan Tuoc

Ðức GM Pierre Trần Ðình Tứ (01/1999)
Đức GM Phó Giuse Nguyễn Tấn Tước

LM Giám Quản Michel Lê Văn Khâm (1995-1999)
Ðức GM Louis Hà Kim Danh (1993-1995 qua đời)
Ðức GM Phó Jacques Huỳnh Văn Của (1976-1982 qua đời)
Ðức GM tiên khởi Joseph Phạm Văn Thiên (1965-1993 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm. Micae Lê Văn Khâm

Theo số liệu thống kê của giáo phận
(Cập nhật năm 2010)

Số Linh Mục: 179 
(120 triều 59 dòng)
Số Ðại Chủng Sinh: 41
Chủng Sinh Dự bị: 19
Chủng Sinh Dự tu: 70
Số Nam Nữ Tu Sĩ: 546
Số Giáo lý viên : 812

TÒA GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
444 Cách Mạng Tháng Tám, P. Hiệp Thành
Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel: [84]-(065)-822-862 / 821 714
E-mail : dinhtu@hcm.vnn.vn
E-mail : trandinhtu26@hotmail.com
Web Site: Giáo Phận Phú Cường

Nhà thờ chính tòa Phú Cường
Tòa giám mục Phú Cường
Nhà chung giáo phận Phú Cường
GP Phú Cường 40 Năm Thành Lập
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Phú Cường
Chân dung Linh Mục VN: Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên
Lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận Phú Cường
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường 25/5/2010