Thăm viếng phần Mộ và Dâng lễ cầu nguyện cho Ðức Cha cố Giuse Nguyễn Quang Tuyến

Bắc Ninh, Việt Nam (10/05/2007) - Trong tuần qua, linh mục Vincent Nguyễn An Ninh, Phó Ðại diện Gia đình Bắc Ninh tại Hoa Kỳ, về thăm kính viếng mộ Ðức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến và cũng hướng dẫn phái đoàn ân nhân thân hữu từ Portland, Oregon, thăm và viếng mộ Ðức cha.

Ðây là nhóm đại diện những người đã mở rộng cửa nhà và trái tim đón nhận Ðức cha cố, đã yêu mến và hết lòng chăm sóc Ðức cha từng bữa ăn, từng giấc ngủ trong suốt những ngày ngài chữa bệnh, cho đến những giờ phút sau hết của ngài và những ngày chuẩn bị đưa thi hài ngài về an nghỉ tại quê mẹ Bắc Ninh thân yêu. Trong dịp này, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Cha Vincent, cùng hai cha Ðại diện Nội - Ngoại vụ và quí cha trong giáo phận đã dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Giuse Maria với sự tham dự đông đảo của các tín hữu.

Cha Giuse Trần Quang Vinh, Ðại diện Nội vụ Bắc Ninh, đã thay lời cho giáo phận chân thành tri ân cha Phó Ðại diện, toàn thể gia đình Bắc Ninh cùng quí vị ân nhân thân hữu tại Hoa Kỳ đã quan tâm lo liệu chu đáo để Ðức cố Giám mục hai lần sang Hoa Kỳ chữa bệnh, đặc biệt là quí vị ân nhân thân hữu miền Portland, tổng giáo phận Oregon, đã dành cho Ðức cha những tình thương vô bờ trong những ngày Ðức cha lâm bệnh nặng và những ngày cuối đời Ðức cha. Cha tin tưởng những người con Bắc Ninh đang sinh sống tại hai bờ Thái Bình Dương tuy cách xa về thể lý không gian nhưng tâm trí tình cảm lại thật gần gũi. Mong mọi người con Bắc Ninh đều chung sức đồng lòng, hiệp nhất yêu thương để xây dựng giáo phận mẹ thân yêu ngày một tươi đẹp hơn, thánh đức hơn.

Trong những ngày ngắn ngủi thăm giáo phận mẹ, cha Vincent Nguyễn An Ninh đã có dịp cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng dâng lễ với các linh mục giáo phận, và cha đã đi thăm được một số giáo xứ. Qua đó, cha đã thấy được việc thuyên chuyển số đông các cha xứ dịp vừa qua trong giáo phận là rất hữu ích cho đoàn chiên. Cha cũng cảm nhận rõ ràng sự hiệp nhất trong tình huynh đệ nơi anh em linh mục đoàn. Cha đánh giá cao linh mục đặc trách Ơn Thiên Triệu của Giáo Phận, đang có những kế hoạch và chương trình tuyển chọn và đào tạo hết sức cụ thể và bài bản cho các em dự bị chủng sinh.

Trong lúc đợi chờ Chúa sai vị chủ chăn mới chính thức chăm sóc dẫn dắt giáo phận Bắc Ninh, thì dưới sự lãnh đạo của Ðức Giám quản, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển tình hiệp nhất yêu thương như tâm nguyện của Ðức cha cố: "Xin cho mọi người nên một" và tâm nguyện của Ðức Giám quản: "Chạnh lòng thương".

Nguyễn Xuân Trường
VietCatholic News