Giáo phận Đà Nẵng mừng 46 năm ngày thành lập và Lễ giổ ĐC Phạm Ngọc Chi

ĐÀ NẴNG -. Hôm nay ngày 20/1/2009 lúc 10giờ sáng, Giáo phận Đà Nẵng đã cử hành Thánh lễ đồng tế, mừng 46 năm ngày thành lập Giáo Phận. (18/1/1963 – 18/1/2009) và cũng là dịp Giổ lần thứ 21 Cố ĐGM Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi. ( 21/1/1988- 21/1/2009). Thánh lễ do ĐGM Giuse Châu ngọc Tri chủ lễ cùng Linh mục đoàn đồng tế, có sự tham dự của ĐGM F.X Nguyễn Quang Sách (nghỉ hưu).

Trước năm 1963, Đà Nẵng thuộc Giáo phận Qui Nhơn, nhưng vì số giáo hửu ngày càng tăng nhiều,để đáp ứng nhu cầu mục vụ, ngày 18/1/1963, ĐGH Gioan XXIII đã ban sắc chỉ thiết lập thêm Giáo phận Đà Nẵng, với phần đất được tách ra từ Giáo phận mẹ Qui Nhơn và bổ nhiệm ĐGM.Phêrô Maria Phạm ngọc Chi làm Giám Mục GP Đà Nẵng.

Lễ tựu chức của ĐGM tiên khởi Phạm ngọc Chi được tổ chức rất long trọng vào ngày 1/5/1963 dưới quyền chủ lễ của Đức Khâm Sứ Toà Thánh Salvatore Asta. Ngày hôm đó, Giáo dân và các Hội đoàn đã lên tận phi trường Đà Nẵng để đón rước các Ngài. Đúng 17 giờ chiếc phi cơ chở phái đoàn từ Qui Nhơn đáp xuống phi trường ĐN giữa tiếng hoan hô vang dội. Phái đoàn rời máy bay gồm có: Đức Khâm sứ Toà Thánh Salvatore Asta, ĐGM Phạm ngọc Chi, ĐTGM Ngô đình Thục, ĐTGM Nguyễn văn Bình, ĐGM Piquet Lợi, ĐGM Lê hửu Từ, ĐGM Hoàng văn Đoàn, ĐGM Jacq, ĐGM Trần văn Thiện, Đức Ông Nitis..

Khi đoàn rước về đến Nhà thờ Chính toà, thì có hàng vạn giáo dân đã ứng chực chờ đón reo vang, chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến. Đúng 18 giờ Lễ nghi tuyên sắc và nhậm chức được diễn ra trang trọng. Sau khi tuyên đọc 2 sắc chỉ của Toà Thánh về việc thiết lập tân Giáo phận Đà Nẵng, và việc bổ nhiệm ĐGM Phêrô Maria làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng, Đức Khâm sứ Toà Thánh hướng dẫn ĐGM Chi vào “Ngôi Toà“. Sau khi nhậm chức ĐGM Chi đọc bài diễn từ khoảng 10 phút, trong đó Ngài nhấn mạnh rằng: ”Sở dĩ Đà Nẵng được thiết lập một Giáo khu riêng biệt, vì Đà Nẵng đã có một lịch sữ vẽ vang đối với Giáo Hội Việt Nam, và có một tuơng lai rất hứa hẹn “...

Giáo phận Đà Nẵng hiện nay gồm phần đất tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, với diện tích là 11.664 cây số vuông. Giáo dân Đà nẵng hiện nay là 65.507 người, với Hàng Giáo sĩ gồm có 2 ĐGM đang nghỉ hưu, 1 ĐGM đương chức,và 85 Linh muc.

Thánh lễ đồng tế: Cầu cho sự Hiệp Nhất" kết thúc vào lúc 11 giờ.

Phạm cảnh Đáng
VietCatholic News