Thư Mục Vụ về chuyến Ad Limina 2009 và việc Tòa Thánh ban tước Đức Ông cho cha Lorenxo Phạm Hân Quynh

Kính gửi các Cha, Các Tu sĩ, Chủng sinh

Các Ban Hành Giáo và Anh Chị Em giáo hữu

Như các Cha và Anh Chị Em đã biết, các Giám mục Việt Nam vừa kết thúc chuyến hành hương viếng mộ hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ và triều yết Đức Thánh Cha (Ad Limina). Cuộc viếng thăm này mang ý nghĩa đặc biệt, khi Giáo Hội Việt Nam chuẩn bị mừng Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã gặp gỡ các Thánh Bộ và các cơ quan trung ương của Tòa Thánh để tường trình tình hình cụ thể của Giáo Hội tại Việt Nam. 

Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là cuộc tiếp kiến chung mà Đức Thánh Cha dành cho các Giám mục Việt Nam ngày 27-06-2009. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha khen ngợi truyền thống đạo đức và trung thành của Giáo Hội Việt Nam, thể hiện qua các sinh hoạt đạo đức và số đông ơn gọi Linh mục Tu sĩ. Ngài cũng tỏ bày lòng tôn trọng sâu xa đối với Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Ngài mời gọi chúng ta “dấn thân một cách lương thiện để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng". Chính sự dấn thân này sẽ giúp chúng ta sống chứng nhân Tin Mừng, xây dựng mối quan hệ hài hoà với đồng bào không cùng tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và thể chế xã hội. Ngài nhắc chúng ta quan tâm đặc biệt đến gia đình, giới trẻ và những người di dân. 

Ngay sau chuyến viếng thăm này, các Giám mục đã gửi một thư chung đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, nhằm thông truyền tới mọi người tâm tình của Đức Thánh Cha và nội dung giáo huấn của Ngài. Chúng ta hãy đón nhận với sự trân trọng, yêu mến và cố gắng thực hành những điều Ngài nhắn gửi trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng trong dịp này, tôi được hân hạnh tiếp kiến riêng Đức Thánh Cha vào ngày 26-06-2009. Tôi đã thay mặt gia đình Giáo phận dâng lên Đức Thánh Cha lòng yêu mến, trung thành và vâng phục của các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh, Ban Hành giáo và mọi người giáo dân trong Giáo phận. Ngài vui mừng lắng nghe tường trình khái quát về Giáo phận, đồng thời khích lệ chúng ta hãy cố gắng củng cố đức tin, xây đắp tình bác ái hiệp thông và nhiệt thành cộng tác trong sứ vụ tông đồ. Ngài gửi lời thăm nồng nhiệt và ưu ái ban phép lành cho tất cả các Cha và Anh Chị Em.

Thưa các Cha và Anh Chị Em,

Như tôi đã nhắc đến trong Thư Mục vụ đầu tháng 06 về Năm Linh mục. Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô thứ XVI đã có sáng kiến dành một năm đặc biệt, từ 19-06-2009 đến 19-06-2010 để xin ơn thánh hóa các Linh mục. Ngài mời gọi các Linh mục hãy cố gắng nên thánh trong sứ vụ cao cả là tiếp nối công việc của Đức Giêsu ở trần gian, góp phần loan báo tình thương Cứu độ cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy cầu nguyện và cộng tác với các Linh mục, để sứ vụ của các ngài được sinh hoa kết trái. Ngài cũng nhắc lại điều này trong huấn từ dành cho các Giám mục Việt Nam.

Để hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cùng với lời cầu nguyện và những buổi cử hành phụng vụ đặc biệt để cầu nguyện cho các Linh mục, trang tin điện tử của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (www.hdgmvietnam.org) lần lượt giới thiệu mỗi tuần một Linh mục tiêu biểu của các Giáo phận trải qua các thời kỳ khác nhau. Việc biểu dương các Linh mục gương mẫu là niềm khích lệ đối với các Linh mục ngày nay, đồng thời nêu những tấm gương sáng cho các tín hữu noi theo. Giáo phận nhà đã giới thiệu hai Linh mục là Cha Giu-se Nguyễn Khắc Cẩn, nguyên chính xứ Hội Am (qua đời năm 1971) và Cha Gio-a-kim Nguyễn Quang Mỹ, nguyên chính xứ Kẻ Sặt (qua đời năm 1977).

Cũng trong tâm tình của Năm Linh mục, nhân dịp đi viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô và triều yết Đức Thánh Cha, tôi đã xin với Ngài ban tước hiệu Đức Ông cho Cha Già Lô-ren-xô Phạm Hân Quynh, nguyên Tổng đại diện Giáo phận Hải Phòng, chính xứ Đông Xuyên, Xuân Hòa và Tiên Đôi. Việc làm này được các Linh mục trong giáo phận hưởng ứng và vui mừng, vì Cha Già Lô-ren-xô đã nhiều năm hy sinh vất vả để phục vụ Giáo phận. Ngài đã viết nhiều tài liệu trong những lãnh vực Giáo lý, Thánh Kinh và Mục vụ. Ngài đã trải qua nhiều gian nan thử thách trong những năm tháng khó khăn. Với lời đề nghị này, Đức Thánh Cha đã vui lòng chấp thuận và ban tước Đức Ông cho Cha Lô-ren-xô. Đây là một tước vị cao quý trong Giáo Hội, được ban cho những người đã có nhiều cố gắng hy sinh trong đời sống đức tin và trong bổn phận mục vụ. Nghi thức công bố tước hiệu Đức Ông sẽ được tổ chức vào một ngày gần đây. Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Ông Lô-ren-xô. Xin Chúa cho Ngài được muôn ơn lành hồn xác.

Cám ơn các Cha và Anh Chị Em đã sốt sắng cầu nguyện cho cuộc hành hương của các Giám mục Việt Nam. Với tâm tình cảm mến và hiệp thông sâu xa, tôi xin gửi tới các Cha và Anh Chị Em những lời cầu chúc tốt đẹp trong Chúa và Mẹ Mân Côi, Quan Thày Giáo phận.

Hải Phòng ngày 20 tháng 07 năm 2009

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục Hải Phòng


TOÀ GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2009

THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TOÀ GIÁM MỤC

Về thánh lễ tạ ơn, mừng kính thánh Lôrenxô,
trao ban tước vị Đức Ông cho Cha Già Lôrenxô Phạm Hân Quynh

Kính gửi : Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ,
Cùng Quý Cộng Đoàn Dân Chúa.

Trong niềm vui mừng và tạ ơn, văn phòng Toà Giám mục xin trân trọng kính báo tới quý Cha, quý Nam nữ Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa tin vui:

Nhân dịp đi viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và yết kiến Đức Thánh cha, Đức Giám mục đã xin Ngài ban tước hiệu Đức Ông cho Cha già Lôrenxô. Đây là một tước hiệu cao quý trong Giáo Hội, được ban cho những người đã có nhiều cố gắng trong đời sống đức tin và trong bổn phận phục vụ Giáo Hội.

Sau đây là đôi dòng tiểu sử của Cha già Lôrenxô:

- Sinh ngày 30 tháng 08 năm 1926 tại xã Trì Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (thuộc giáo xứ Trì Chính, giáo phận Phát Diệm).
- Từ 1944-1949: Theo học tại Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Hà Nội
- Năm 1950: du học tại Pháp.
- Thụ phong Linh mục ngày 05. 04. 1952 tại Paris - Pháp.
- Năm 1954: trở về Việt Nam làm thư ký Toà tổng Giám mục Hà Nội.
- Năm 1955: nhận Bài sai là cha chính xứ Hà Đông, giáo phận Hà Nội.
- Tháng 06/1956: về giáo phận Hải Phòng, làm thư ký Toà Giám mục, cùng Đức Giám mục đi kinh lý khắp Giáo phận để củng cố đức tin và tổ chức các giáo xứ, đồng thời đảm nhận việc huấn luyện các Chủng sinh, Linh mục của Giáo phận.
- Từ ngày 12/10/1960 đến 25/10/1972: bị quản chế.
- Ngày 25/10/1972: buộc cư trú tại Xuân Hoà, chính xứ Xuân Hoà - Đông Xuyên và Suý Nẻo.
- Năm 1989: được tự do, làm cha xứ Xuân Hoà, Đông Xuyên và Tiên Đôi.
- Từ 1974-1999: Tổng Đại diện giáo phận Hải Phòng.

Thánh lễ trao ban tước vị Đức Ông cho Cha Già sẽ được tổ chức trọng thể vào hồi 9 giờ 00, thứ Hai 10/08, tại nhà thờ Chính toà, do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Trong Thánh lễ đặc biệt này có sự hiện diện của quý Đức cha có những liên hệ với Cha Già.

Kính xin quý Cha và quý cộng đoàn Dân Chúa trong toàn Giáo phận nhiệt thành sốt sáng cầu nguyện cho Đức Ông Lôrenxô đuợc muôn ơn lành hồn xác.

VĂN PHÒNG TOÀ GIÁM MỤC

Thư ký
Linh mục Phaolô Vũ Đình Viết

(Theo Trang Web Giáo Phận Hải Phòng)