Lễ công bố tước Đức Ông và trao Phép Lành Tòa Thánh cho các Cha chịu khổ đau vì đạo.

Hôm qua, ngày 10 tháng 8 năm 2009, lễ kính thánh Lô-ren-xô, Giáo phận Hải Phòng tổ chức thánh lễ trao tước Đức Ông cho cha già Lô-ren-xô Phạm Hân Quynh và trao phép lành Tòa Thánh cho bốn cha đã từng chịu đau khổ, lao tù vì đạo Chúa: cha Antôn Khổng Minh Số, cha Giuse Nguyễn Văn Luân, cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển và cha Giuse Nguyễn Xuân Đài.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, chủ sự thánh lễ và các nghi thức trao ban. Cùng về tham dự thánh lễ đặc biệt này có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Bắc Ninh, các cha trong Giáo phận Hải Phòng, Giáo phận Phát Diệm, Giáo phận Bắc Ninh, quí tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo phận.

Nghi thức trao tước Đức Ông được bắt đầu bằng việc công bố sắc phong của Tòa Thánh ghi nhận những công trạng của cha già Lô-ren-xô đối với Giáo Hội và đặc biệt là đối với Giáo phận Hải Phòng. Trong bài phát biểu chúc mừng Đức ông, cha Antôn Khổng Minh Số, đại diện linh mục đoàn Giáo phận, đã bày tỏ niềm vui mừng và lòng tri ân sâu xa của Giáo phận đối với những công lao to lớn của Đức ông. Cha cũng bày tỏ cho biết việc Tòa Thánh trao tước Đức ông cho cha già Lô-ren-xô không chỉ là đặc ân, là niềm vui riêng của cha già mà là đặc ân và niềm vui cho toàn Giáo phận Hải Phòng. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Giáo phận, thay mặt Đức Thánh Cha, trao sắc phong cho Đức ông và bày tỏ lòng quí mến, kính trọng cũng như ghi nhận những công lao mà Đức ông đã dành cho Giáo phận.

Trong chuyến đi Ad limina viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và yết kiến Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục Giáo phận còn xin Tòa Thánh ban phép lành đặc biệt cho bốn cha trong Giáo phận đã từng phải chịu đau khổ, lao tù vì đạo Chúa: cha Antôn Khổng Minh Số, cha Giuse Nguyễn Văn Luân, cha cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển và cha Giuse Nguyễn Xuân Đài. Việc Đức Cha xin phép lành Tòa Thánh cho bốn cha, không những để xin Chúa đổ muôn ơn lành xuống trên các cha, nhưng cũng là để ghi nhận đau khổ mà các cha hy sinh cho Chúa và Giáo Hội trong những năm tháng lao tù.

Trong bài giảng, Đức Cha nhắc đến biến cố tử đạo của thầy Phó tế Lô-ren-xô. Đức Cha đã chia sẻ rằng sở dĩ thánh Lô-ren-xô sẵn sàng vui lòng chấp nhận bị lửa thiêu đốt cho đến chết là vì ngài có sẵn lửa yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội trong tâm hồn. Và chính nhờ ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội trong tâm hồn mà Đức ông đã luôn trung thành, luôn hăng say yêu mến và phục vụ Thiên Chúa và mọi người, kể cả những người bách hại mình. Và cũng chính nhờ ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội trong tâm hồn mà bốn cha vui lòng đón nhận lao tù, khổ đau để Chúa được cả sáng, Giáo Hội đuợc vinh quang.

Dù rất mệt và phải ngồi xe lăn nhưng cuối lễ Đức ông bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, quí cha và tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ đã tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho ngài. Ngài bày tỏ mong muốn việc trao tước Đức ông không chỉ là hồng ân và niềm vui cho riêng ngài mà là cho toàn Giáo phận.

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, chúng ta cùng bày tỏ niềm vui mừng với Đức ông, với bốn cha và với toàn Giáo phận về biến cố lớn lao này. chúng ta cùng cầu chúc Đức ông và bốn cha luôn bình an và dồi dào ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục thực hiện những gì Ngài muốn nơi Đức ông và bốn cha để qua các ngài, Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho Giáo phận chúng ta.

(Theo Trang Web Giáo Phận Hải Phòng)