Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân yết kiến Đức Thánh Cha Benedicto XVI dịp Ad Limina 2009

Hồi 11 giờ 30 thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2009 vừa qua Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Đối với Đức cha Giuse đó thật sự là một cuộc gặp gỡ cá nhân thật đặc biệt và cảm động. 

Chia sẻ cảm nhận của mình ngài nói: “nơi Đức Thánh Cha đã toát lên dấu chỉ của một người CHA yêu thương, một người THẦY ân cần sáng suốt, một vị MỤC TỬ nhân ái đã đem lại những cảm xúc thật đặc biệt.” Đây cũng là dịp để Đức cha Giuse chia sẻ tình hình và những thao thưc của ngài về giáo phận Lạng Sơn với Đức Thánh Cha. Đồng thời người đã xin Đức Thánh Cha ban Phép Lành Tông tòa cho giáo phận, cho cá nhân Đức cha và những người thân yêu cùng những ân nhân đã góp phần trong việc gìn giữ và xây dựng giáo phận.

Con dân Lạng Sơn – Cao Bằng xin chia sẻ niềm vui cùng Đức cha Giuse, xin Chúa tiếp tục chúc lành và dõi theo từng bước đi của Đức cha trong những ngày còn lại của chuyến công du hầu đem lại hoa trái tông đồ cho giáo phận miền núi nhỏ bé nhưng đầy thách đố này.

Dominic Vũ
(Theo Trang Web Giáo Phận Lạng Sơn)