Sinh Hoạt Giáo Phận Lạng Sơn


Một Thánh Lễ đông người, giáo dân phải ngồi bên ngoài


Nhà thờ Lộc Bình, tháp chuông còn dang dở


Nhà thờ xứ Mỹ Sơn


Ðoàn tiến hoa xứ Mỹ Sơn


Cố linh mục Hoàng Trọng Quỳnh rưốc kiệt Ðức Mẹ (1-5-1999)


Cố Linh Mục Hoàng Trọng Quỳnh qua đời ngày 30-5-1999


Sơ Nguyễn Thị Mến, 108 tuổi


Lễ truyền chức Linh Mục 17/12/2001


Lễ Giáng Sinh 2002 trong nhà thờ chính tòa đang xây dựng


Lễ Giáng Sinh 2002 trong nhà thờ chính tòa đang xây dựng


Lễ Giáng Sinh 2002 trong nhà thờ chính tòa đang xây dựng

(Trích hình ảnh của Hội thân hữu Lạng Sơn Houston, TX USA)