Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 1814: Ðịa phận Ðàng Trong được Toà thánh chia thành hai địa phận: Ðông Ðàng trong ( Quy Nhơn) và Tây Ðàng trong ( Sài Gòn)

Các Giám Mục cai quản Ðiạ phận Tây Ðàng Trong:

1844 -1865 : Ðức Cha Dominique Lefèbvre ( Ngải)
1850 -1865 : Ðức Cha Jean Claude Miche Phnom-Penh
1865 -1872 : Ðức Cha Jean Claude Miche ( Mịch) SaiGon
1872 -1895 : Ðức Cha Isidore Colombert ( Mỹ)
1895 -1899 : Ðức Cha Jean Depierre ( Ðỗ)
1899 -1920 : Ðức Cha Lucien Mossard ( Mão)

Xây cất Toà Giám Mục Sài Gòn

Năm 1924 : Giáo phận Tây Ðàng Trong được Toà Thánh chính thức gọi là Giáo phận Sài Gòn.- Từ năm 1976, đổi tên thành Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

1920 - 1938 : Ðức Cha Victor Quinn ( Tôn)
1938 - 1941 : Ðức Cha Isidore Dumortier ( Ðượm )
1941 - 1955 : Ðức Cha Jean Cassaigne ( Sanh )
1955 - 1960 : Ðức Cha Simon - Hoà Nguyễn Văn Hiền

Qua Tông hiến Venerabilium Nostrorum , ban hành ngày 24.11.1960, Ðức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam với ba Giáo tỉnh: Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Giáo phận Sài Gòn được nâng lên thành Tổng Giáo phận và Giáo tỉnh Sài Gòn gồm: Sài Gòn - Vĩnh Long - Cần Thơ - Mỹ Tho - Ðà Lạt - Long Xuyên - Phú Cường - Xuân Lộc - Phan Thiết.

Ðức Thánh Cha Gioan XXIII bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình làm Tổng Giám Mục Sài Gòn. Ngài chính thức nhận Giáo phận ngày lễ Phục sinh ngày 02.4.1961

Các Giám Mục Phụ Tá

1966 - 1976 : Ðức Cha Phanxicô Xavier Trần Thanh Khâm
1974 -1975 : Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi
1978- 2001 : Ðức Cha Aloisiô Phạm văn Nẫm
2001 - đến nay : Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Từ Năm 1993 - 1998 : Ðức Tổng Giám Mục PhaoLô Nguyễn văn Bình qua đời ngày 09.7.1995. Toà Thánh bỗ nhiệm Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi GM Phan Thiết làm Giám Quản Tông Toà từ ngày 12.8.1993.

Ðức Cha Giám Quản đã thi hành nhiệm vụ từ ngày đó cho đến khi Toà thánh bổ nhiệm Ðức Tân Tổng Giám Mục.

Năm 1998 : Ngày 09.3.1998, Toà thánh bổ nhiệm Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn GM Phó Mỹ Tho làm Tổng Giám Mục Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh. Ngài chính thức nhận Giáo phận ngày 02.4.1998