Phái đoàn Giáo Phận Phan Thiết chào thăm Đức Cha Giuse.

Ngày 29/7/2009, sau khi được tin Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống làm giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết, Ban Tư Vấn gồm 8 linh mục đã thay mặt Giáo Phận đến Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, chào thăm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Tân Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết. 

Đón đoàn có Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Cha Hùynh Công Minh, Tổng đại diện, Cha Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Cha Thư Ký và Cha Quản Lý Tòa Tổng GM. 

Cha Phêrô Phạm Tiến Hành, hạt trưởng Hàm Tân, thay mặt Giáo Phận cám ơn Tòa Thánh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức Hồng Y GB và chào Đức Cha Giuse với tâm tình vâng phục. Đức Hồng Y GB, ĐC Giuse và phái đoàn Phan Thiết đã cùng nhau trao đổi thống nhất về nghi lễ và thời gian cho ngày nhậm chức : Ngày 31/8/2009, Đức Cha Giuse sẽ về Giáo Phận và ngày 03/9/2009 là lễ nhậm chức tại nhà thờ Chính Tòa. 

Buổi gặp gỡ kết thúc trong bữa cơm trưa do Tòa Tổng GM khoản đãi, trong đó có đặc sản Phan Thiết, như nước mắm, thanh long và mực một nắng. Bữa tiệc vui tươi thân mật với những câu chuyện vui của ĐHY GB, sự phục vụ ân cần của ĐC Giuse và Quí Cha trong Tòa TGM, bày tỏ lòng yêu thương gắn bó trở thành truyền thống giữa hai giáo phận. 

Bình Nguyên
(Theo Trang Web Giáo Phận Phan Thiết)