Truyền Chức Phó Tế tại Phan Thiết 16/7/2009

PHAN THIẾT - Hôm nay 16.7.2009, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức 6 Thầy Phó Tế tại Nhà thờ Chính toà. Có 5 Thầy tốt nghiệp khóa VIII Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài gòn: Giuse Nguyễn Công Hoàng, Antôn Nguyễn Thế Học, Phêrô Đào Thanh Khánh, Phêrô Vũ Nhật Trí, Tađêô Nguyễn Quang Trung, và Thầy Giuse Phạm Xuân Mạo, tốt nghiệp Học viện Đaminh Sài gòn.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đồng tế thánh lễ với Đức Ông GB Tổng đại Diện, cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicola, các cha Giáo sư Đại chủng viện Sài gòn, khoảng 70 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn Dân Chúa chung lời cầu nguyện.

Trong bài giảng huấn, Đức cha Phaolô nói đến tác vụ các phó tế.

Anh chị em thân mến, vì những người sắp được gọi lên chức phó tế là con cái chúng tôi và là thân nhân bạn hữu của anh chị em, xin anh chị em hãy chú ý suy nghĩ xem họ sắp bước lên bậc như thế nào trong thừa tác vụ. Được dũng mạnh nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ sẽ giúp Giám mục và hàng linh mục của ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Họ sẽ là thừa tác viên phục vụ bàn thờ, loan báo Phúc Âm, chuẩn bị tế lễ, trao Mình và Máu Chúa cho tín hữu. Ngoài ra theo lệnh Giám mục, họ sẽ khuyên bảo lương dân cũng như tín hữu, dạy giáo lý, chủ toạ kinh nguyện, ban phép Thánh tẩy, chứng hôn và chúc lành cho hôn phối, đem của ăn đàng cho người hấp hối, chủ sự các nghi thức an táng.

Qua việc đặt tay từ thời các Tông đồ truyền lại, họ được thánh hiến và liên kết chặt chẽ hơn với bàn thờ, sẽ nhân danh Giám mục hay các linh mục quản xứ chu toàn thừa tác vụ bác ái. Nhờ ơn Chúa giúp, họ hãy làm mọi công việc ấy, để anh chị em biết rằng họ thật sự là môn đệ của Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ.

Đức cha huấn đức các Thầy như sau: Còn các con thân mến, các con sắp lên chức phó tế, Chúa đã nêu gương để các con làm theo như Người đã làm. Vậy, phó tế là những thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, Đấng ở giữa các môn đệ như người phục vụ, các con hết lòng làm theo ý Thiên Chúa trong lòng mến, các con hân hoan phục vụ Chúa thế nào thì hãy hân hoan phục vụ tha nhân như thế. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, nên các con hãy coi mọi đam mê xác thịt và tiền tài là ách nô lệ tà thần.

Vì các con tự nguyện tiến lên chức phó tế, các con phải là những người có tiếng tốt, đầy khôn ngoan và Thánh Thần, giống như những người ngày xưa các Tông đồ tuyển chọn để thi hành thừa tác vụ bác ái. Các con sẽ thi hành thừa tác vụ của các con trong bậc độc thân. Vì chưng, đó vừa là dấu chỉ vừa là động lực của bác ái mục vụ, đồng thời cũng là nguồn mạch phát sinh nhiều hoa trái thế gian. Bởi vì khi được lòng mến chân thành đối với Đức Kitô thúc đẩy, và sống đạo đức hoàn hảo trong bậc này, các con sẽ gắn bó dễ dàng hơn với Đức Kitô bằng một con tim không chia sẻ, sẽ được tự do để phục vụ Thiên Chúa và con người, sẽ thuận lợi hơn trong việc giúp người ta được tái sinh.

Được bén rễ sâu trong đức tin, các con hãy ăn ở trong sạch và không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa và người đời, là điều phù hợp với các thừa tác viên của Đức Kitô và với các người ban phát những mầu nhiệm Thiên Chúa. Các con đừng để mất tin cậy vào Phúc Âm, vì các con không phải chỉ là những người nghe, mà còn phải là thừa tác viên của Phúc Âm. Gìn giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng, các con hãy minh chứng bằng việc làm Lời Chúa mà các con rao giảng bằng miệng, để dân Kitô hữu được Chúa Thánh Thần làm cho sống, trở nên của lễ tinh tuyền được Chúa chấp nhận. Và tới ngày thế mạt, khi ra đón Chúa, các con có thể nghe Người phán: "Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng vui mừng với Chúa của ngươi".Lãnh nhận chức thánh Phó tế, các Thầy tiếp tục đi giúp xứ, thi hành tác vụ để chuẩn bị tiến tới chức thánh Linh mục.

Xin cho các thầy được dồi dào các nhân đức Phúc Âm: chân thành yêu thương, lo cho người bệnh và người nghèo, khiêm tốn thi hành quyền bính, sống đời trong sạch, tuân giữ kỷ luật đời sống thiêng liêng. Xin cho nếp sống các Thầy chiếu giãi luật Chúa, để nhờ làm gương về cách ăn nết ở, các Thầy được dân thánh noi theo. Và khi nêu bằng chứng lương tâm tốt lành, các thầy được kiên trì và vững mạnh trong Đức Kitô cũng như ở trần gian, noi gương Đức Kitô là Đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ.(Lời nguyện phong chức).

Khởi đầu Năm Linh Mục, các Thầy Phó tế là món quà quý nhất Chúa ban cho Giáo phận. Cầu chúc các Thầy sẽ trở nên những linh mục đạo đức thánh thiện.

(Theo Trang Web Giáo Phận Phan Thiết)