Thư Mục Vụ của Đức Cha FX Nguyễn Văn Sang nhân dịp kết thúc chuyến Ad Limina 2009 và Khai Mạc Năm Thánh Linh Mục

Kính thưa các cha,

Các nam nữ tu sĩ, các chủng sinh và anh chị em giáo hữu thân mến,

Như chúng ta đã biết, trong hai tháng vừa qua, tôi đi vắng khỏi giáo phận nhằm cuộc viếng thăm Toà Thánh và viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô cùng với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ ngày 22-06 đến ngày 07-07-2009. Nhân dịp này, tôi cũng dành một tháng để thăm viếng gia đình và cảm tạ những vị ân nhân tại Hoa Kỳ và Anh quốc.

Ngày 20-06-2009 tôi đã có mặt tại Rô-ma, thủ đô nước Ý để chuẩn bị đến ngày 22-06-2009 cùng các Đức Giám Mục tham dự các buổi họp và thánh lễ chính yếu như tại đền thờ Thánh Phao-lô ngoại thành, và mộ Thánh Phê-rô... Tôi cũng đã tham dự những buổi họp quan trọng như với Bộ Truyền Giáo, các tổ chức viện trợ của Toà Thánh... nhất là tôi được gặp riêng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong 15 phút và gặp chung với HĐGMVN. Trong các buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã khuyên dạy những điều bổ ích cho mục vụ như bài phát biểu của ngài mà tôi gửi kèm đây, các cha nên đọc cho mọi người trong xứ nghe, và sẽ được cắt nghĩa cẩn thận vào những dịp hội họp chung ; nhất là ngài chú trọng tới công việc đối thoại lành mạnh với các thành phần trong Giáo Hội và xã hội. Nhưng do tuổi cao sức yếu, thời tiết không thuận lợi, tôi không đủ sức để tham dự các buổi họp tới cùng, nên tôi đã ra về sớm hơn dự định vào ngày 27-06-2009.

Sau những lần vất vả và khó nhọc, cuối cùng tôi cũng đã về tới Hà Nội vào ngày 02-07-2009, tuy rất mệt mỏi vì các cuộc hành trình rắc rối và vất vả. Song tôi cùng cộng đoàn dân Chúa Gp Thái Bình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh Tử đạo Việt Nam đã dẫn đưa tôi về giáo phận được bình an, nhất là cho tôi được tham dự các buổi họp, các thánh lễ, gặp gỡ Đức Thánh Cha... Sau này, khi có dịp tôi sẽ trình bày chi tiết hơn.

Nhân dịp khai mạc Năm Thánh Linh Mục của Giáo Hội, tôi cũng muốn trình bày một vài tư tưởng sau đây để cùng nhau tiến hành Năm Thánh một cách tốt đẹp hơn.

Trước hết, như ý của Đức Thánh Cha muốn cử hành Năm Thánh Linh Mục nhằm dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianey - một linh mục người Pháp, là cha sở họ Ars, đã được phong thánh và đặt làm Quan Thầy của các cha xứ. Năm Thánh như vậy, theo ý của Đức Thánh Cha, các linh mục vừa phải chuyên cần đạo lý, học tập trí thức mà nhất là phải có tinh thần kính Chúa yêu người theo gương Thánh Gioan Maria Vianey.

Như chúng ta đã biết, linh mục là cánh tay nối dài của giám mục, được tham gia vào chức vụ tư tế của Chúa Giêsu, phải nên giống Chúa Giêsu mọi đàng. Linh mục là người tiếp tục sứ mệnh Cứu Độ của Chúa trong trần gian mọi ngày cho đến tận thế như Kinh Cầu Xin Chúa Giêsu Thầy Tế Lễ Đời Đời đã viết : "...xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của Tình Yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người." Do vậy, cử hành Năm Thánh Linh Mục, các cha - nhất là các cha xứ phải tự xét bản thân xem đã nên giống Chúa Giêsu, diễn tả công việc cao cả của Ngài nơi trần gian chưa? Chúng ta có thể lấy gương Thánh Gioan Maria Vianey để bắt chước. Muốn được như vậy, chúng ta – các linh mục tự bản thân mình phải cố gắng, nhờ ơn Chúa giúp, để nên thánh, xứng đáng là một linh mục như Thánh Tâm Chúa hằng mong ước. Song, chúng ta cũng cần phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của các thành phần trong Giáo Hội. Do đó, Năm Thánh Linh Mục cũng là thời gian dành cho cộng đoàn chúng ta – các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu giúp đỡ và cầu nguyện cho các linh mục được nên thánh thiện, làm tròn trách nhiệm của một Đấng Kitô khác, đem lại ơn cứu độ cho mọi người.

Nhân dịp này, chúng ta cũng nên nhớ tới thiên chức linh mục của những người đã được chịu phép Rửa Tội. Chính chúng ta - các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân đã được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu, đã được xức dầu thánh hiến khi chịu phép Rửa Tội. Do đó, phần nào chúng ta cũng đã thông phần vào công tác thánh thiện của các linh mục, là đem ơn cứu độ đến cho mọi người, tuỳ theo hoàn cảnh và công sức của mỗi người trong xã hội.

Về phương diện thực hành, các linh mục - nhất là các cha xứ, trong năm nay phải đào sâu hơn nữa những ý nghĩa quan trọng của chức vụ linh mục; cẩn thận giữ những điều Giáo Hội đòi buộc và khuyên dạy; và như lời Đức Thánh Cha: phải tăng cường việc tôn sùng Phép Thánh Thể, học tập và thực hành Lời Chúa trong đời sống cá nhân cũng như đoàn thể. Vậy nên, tôi đề nghị các cha, bất kể là linh mục dòng hay triều, có bổn phận coi xứ hay không, nên thực hiện cách nghiêm ngặt những điều sau đây :

- Viếng Thánh Thể riêng tư mỗi ngày, ít là nửa giờ, dù đã tham dự những giờ viếng hoặc chầu chung.

- Tham dự các cuộc cấm phòng tháng, hoặc chung (khi có thể) hoặc riêng để bù lại.

- Tham dự các buổi thường huấn trong giáo phận hoặc tổng giáo phận mỗi khi có dịp được diễn ra trong năm nay.

- Từ ngày 15-07-2009 đến hết năm 2009 (6 tháng), các cha tiết kiệm tiêu dùng mỗi tháng khoảng 200 000 và gửi về Toà Giám Mục để dùng cho việc bác ái xã hội do cha tổng quản lý chịu trách nhiệm (hoặc gửi từng tháng, hoặc gộp chung một lần, tuỳ theo điều kiện).

Kết luận :

Về ý nghĩa của chức vụ linh mục có rất nhiều điều đáng nói, và chúng ta cũng đã được học hỏi. Tôi mong mọi người trong giáo phận tiếp tục đào sâu những ý nghĩa đó trong suốt năm nay và đem ra thực hành trong cuộc sống, nhất là mọi thành phần Dân Chúa hãy sốt sáng cầu nguyện cho hàng ngũ linh mục trong toàn thể Giáo Hội, cách riêng cho Gp Thái Bình có được hàng linh mục thánh thiện, sốt sáng, thực hiện công trình cứu độ của Chúa được thành công mỹ mãn.

Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi – Giám mục của anh chị em được bình an mạnh khoẻ, thánh thiện và sốt sáng, để tôi tiếp tục điều hành mọi công việc trong giáo phận theo thánh ý Thiên Chúa và Giáo Hội mong muốn.

Thái Bình, ngày 08 tháng 07 năm 2009

+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp Thái Bình

(Theo Trang Web Giáo Phận Thái Bình)