Giáo Phận Thái Bình

 

Thành lập : Ngày 9/3/1936 do Sắc Lệnh "Preacituas Inter Aspotolicas" của Ðức Pius XI, là một giáo phận mới tách ra từ giáo phận Bùi Chu đặt tên là Thái Bình, và ngày 24/11/1960 được nâng lên giáo phận chính toà. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Giáo hạt 5, giáo xứ  64 và số giáo họ 436. Số giáo dân: 119,920.

Ðịa lý hành chính : diện tích 2.207 Km2 nằm trọn trên tỉnh Thái Bình và 4 huyện ở tỉnh Hưng Yên với tổng dân số 2.930.000 người, chỉ thuần người Kinh, không có dân tộc thiểu số nào sinh sống. Mật độ dân số rất cao, có lẽ cao nhất trong các tỉnh ở Việt Nam. Ða số sống về nông nghiệp.

Đây là một vùng đồng bằng trải rộng, không rừng núi, đất đai màu mỡ, chạy dài từ bãi biển Đồng Châu phía Đông tới nương khoai An Vỹ phía Tây. Sông Hồng đưa phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp và tạo nên ranh giới tự nhiên với tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu, được coi như là “vựa thóc” của miền Bắc. Sông Luộc là ranh giới với giáo phận Hải Phòng về phía Tây Bắc. Phía Đông là vịnh Bắc Bộ. 


Most Reverend Nguyen Van De, SDB Most Rev F.X. Nguyen Van Sang

Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB (25/7/09)
Đức GM Francois Xavier Nguyễn Văn Sang (1990-2009 hưu dưỡng)
Đứa GM Joseph Marie Đinh Bỉnh (1982-1989 qua đời)
Đức GM Dominique Đinh Đức Trụ (1960-1982 qua đời)
Đức GM Santos Ubierna Ninh, OP (1942-1955 qua đời)
Đức GM tiên khởi Jean Casado Obispo Thuận, OP (1936-1941 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm. Đaminh Đặng Hữu Cầu

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 26-8-2008)

Số Linh Mục: 70 
Số Nam tu: 32
Số Nữ Tu: 123 
Số Tu hội nam: 3
Số Tu hội nữ: 6
Số Chủng Sinh: 32
Số Dự Bị: 70
Giáo Lý Viên: 952

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
2 Trần Hưng Ðạo, Thị Xã Thái Bình
Tel: [84]-(36)-831-361  Fax : 836 580
Email : nvsgmtb@hn.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Thái Bình

Hình nhà thờ chính tòa Thái Bình
Hình nhà thờ chính tòa Thái Bình mới
Lễ khánh thành nhà thờ chính tòa Thái Bình mới
Hình Tòa Giám Mục Thái Bình
70 năm giáo phận Thái Bình
Thư Mục Vụ Tường Trình Ad Limina 2009
Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa GP Thái Bình
ĐCha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Tân GM GP Thái Bình thăm Giáo Phận