Giáo Phận Thanh Hóa

Thành lập: Được thiết lập ngày 07/5/1932 là giáo phận trẻ được chia cắt từ giáo phận Phát Diệm và ngày 24/11/1960 Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam giáo phận Thanh Hoá được nâng lên thành giáo phận chính toà.

Giáo Hạt và Giáo Xứ: Số giáo hạt 6 và giáo xứ hiện nay là 50 với tống số giáo dân: 135,006

Địa lý hành chính: nằm gọn trong tỉnh Thanh Hoá, chiều dài Bắc Nam (dọc theo quốc lộ 1A) là 100 Km, chiều ngang Đông Tây rộng 200 Km (từ Sầm Sơn tới Mương Xia); diện tích chung 11.168 Km2

Tổng dân số 3.670.000 triệu người, trong đó, ngoài người Kinh, còn có 20 sắc tộc, đông nhất là Dao, Tày, Thái, Mường. Dân chúng sống về nông nghiệp, ngư nghiệp và làm nước mắm.


Most Rev Joseph Nguyen Chi Linh

Đức GM Joseph Nguyễn Chí Linh (12/6/2004)

Đức GM/GQ Joseph Ngô Quang Kiệt (2004)
Đức Ông Giám Quản J.B Lưu Văn Khuất (2003 qua đời)
Đức GM Bathélémy Nguyễn Sơn Lâm, P.S.S (1994-2003 qua đời)
Đức HY Giám Quản Joseph Trịnh Văn Căn (1990-1994 qua đời)
Đức GM Pierre Phạm Tần (1959-1990 qua đời)
Đức GM Louis de Cooman Hành, MEP (1932-1954)

Tổng Đại Diện:
Lm. Phêrô Vũ Tiến Phúc

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 18-4-2008)

Số Linh Mục: 61
Số Chủng Sinh: 65
Số Chủng Sinh du học: 10
Số Chủng sinh dự bị: 50
Nữ Tu: 218
Giáo Lý Viên: 1,010

TÒA GIÁM MỤC THANH HÓA
50 Nguyễn Trường Tộ
Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Tel: [84]-(037)-853-138
Fax: [84]-(037)-855-176

Email: tgmth@hn.vnn.vn
Email: vinhsb61@gmail.com
Web Site: Giáo Phận Thanh Hóa

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa
Tĩnh Tâm Linh Mục Thanh Hóa & Phát Diệm 2008
Truyền Chức Linh Mục 04/8/2009
Linh Mục VN: Cha Micae Trần Khắc Vinh (1911-1952)