Giáo Phận Vĩnh Long

Thành lập : được thành lập năm 1938 và ngày 24/11/1960 được nâng lên giáo phận chính toà. Số giáo hạt: 10 giáo xứ: 88 giáo họ 109 và giáo dân: 188,569.

Ðịa lý hành chính : diện tích 6.771,79 Km2, gồm các tỉnh Vĩnh Long, Trà vinh, Bến Tre và một phần tỉnh Ðồng Tháp (Sa Ðéc) ; tổng số dân là 4.162.100 người.

 


Most Rev Thomas Nguyen Van TanMost Rev Jacques Nguyen Van MauMost Rev Anthony Nguyen Van ThienCha Phaolo Luu Van Kieu

Ðức GM Thomas Nguyễn Văn Tân (03/7/2001)

Ðức GM Jacques Nguyễn Văn Mầu (1968-2001 hưu dưỡng)
Ðức GM Raphael Nguyễn Văn Diệp (qua đời)
Ðức GM Antoine Nguyễn Văn Thiện (1960-1968 Hưu dưỡng Pháp)
Ðức GM tiên khởi Pierre Martin Ngô Ðình Thục (1938-1960 đổi về TGP Huế, qua đời)

Tổng Đại Diện: 
Lm. Phaolô Lưu Văn Kiệu

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 23-5-2008)

Số Linh Mục: 174 
Số Chủng Sinh: 49  
Số Chủng Sinh Dự Bị: 42
Số Tu Sĩ Nam: 33 
Số Tu Sĩ Nữ:  567
Số Giáo Lý Viên: 749

TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG
60/4 đường 3 tháng 2
Phường 1, Thị xã Vĩnh Long

Tel: [84]-(070)-824 016 / 833 119
E-Mail: fxviet@hcm.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Vĩnh Long

Hình ảnh Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long
Hình TT Hành Hương Thánh Minh, Đình Khao
Hình TT Hành Hương Fatima
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Micae Lê Quang Vinh
Chân Dung Linh Mục VN: Cha G.B. Lê Văn Gấm
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Philipphe Phan Văn Tuyền (1913-1947)