Đức Cha Vincent de Paul Phạm Văn Dụ
Cố Giám Mục Lạng Sơn & Cao Bằng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Theo Chúa trong mọi trường hợp"