Đức Cha Pierre-Jean Trần Xuân Hạp
Cố Giám Mục Vinh

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Xin cho con say mê Thánh Giá"