Đức Cha Joseph Nguyễn Phụng Hiểu
Cố Giám Mục Hưng Hóa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Các con sẽ nên nhân chứng cho Thầy - Eritis mihi testes"