Ðức Cha Paulus Nguyễn Văn Hòa
Cựu Giám Mục Nha Trang 

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Trong tinh thần và chân lý/ In spiritu et veritate"