Thanh le Tan phong Giam Muc Pho Giao Phan Phan Thiet

Thanh le Tan phong Giam Muc Pho Giao phan Phan Thiet, a dien ra tai nha th chanh toa giao phan vao hoi 9g sang ngay 11.8.2001.

Sau khi on nh trat t, v nha th Chnh Toa nho, khuon vien chat hep nen ban to chc mi rat han che. Moi giao x trong giao phan ai dien 2 ngi, moi dong tu cung ch mi 2 ngi.

Sau mot hoi chuong, oan ong te tien vao cung thanh trong khi o ca oan hat bai nhap le T ngan xa cua cha nhac s Kim Long.

Tham d thanh le ong te, co s hien dien cua 13 c cha: C Nicola Huynh Van Nghi, c Tong GM G.B Pham Minh Man, GM. Butazi, GM Nguyen Van Nhn, giao phan Dalat, GM Phero Tran nh T, giao phan Phu Cung, c Cha Phaolo Maria Nguyen Minh Nhat, C Toma Nguyen Van Tram, Giao phan Xuan Loc, GM Phaolo Bui Van oc, giao phan My Tho, GM Emmanuel Le Phong Thuan, giao phan Can Th, GM Nguyen Van Tan, giao phan Vnh Long, GM Nguyen van Yen, giao phan Phat Diem, C Phero Nguyen Van Nho, Giao phan Nha Trang va c Tan Gm Nguyen Thanh Hoan. Ngoai ra con co s hien dien cua 2 c Vien Phu va khoang 200 linh muc.

Trc khi bat au Thanh le, c Ong Hoa, Tong ai Dien Giao Phan Phan Thiet, chao mng Quy khach. Sau o, Cha Hat trng Ham Tan oc tieu s c Tan Giam Muc.

c Tan Giam Muc Phaolo NGUYEN THANH HOAN sinh ngay 11.11.1932 tai x Phi Loc, huyen Dien Chau, tnh Nghe An. Ngai la con th tam trong gia nh gom chn anh em trai cua hai co Phaolo Nguyen Ba Linh va Maria Vu Th a, ca hai eu a qua i.

Ngay 13 thang 8 nam 1944 vao trng Tap Xuan Phong, la vn m n goi linh muc cua Giao phan.

Thang 08 nam 1948 vao Tieu chung vien Xa oai.

Nam 1957-1959 day Tieu chung vien Thanh Phero Nguyen Khac T, Thu c (Chung vien Vinh di c).

Thang 08 nam 1959 vao ai chung vien Xuan Bch Th Nghe (Saigon), Hue, Vnh Long.

Thu phong linh muc ngay 29.04.1965 tai Vng Cung Thanh ng Saigon. Cung nam o c sai i lam pho x ong Ha, Quang Tr, gan v tuyen 17.

Nam 1967 c phep cua c Cha Philipphe Nguyen Kim ien, chuyen trach ve van hoa xa hoi, m mot Co nhi vien va trng T thuc cap III ac Lo e giup cac em mo coi nan nhan chien tranh vung gii tuyen.

Nam 1968 hoan tat chng trnh ai Hoc Van Khoa Hue vi bang C nhan Giao khoa Triet Hoc.

Nam 1972, t vung gii tuyen di chuyen trng ac lo va 202 em mo coi vao Bnh Tuy (bay gi thuoc huyen Ham Tan, tnh Bnh Thuan) lap lang Thieu Nhi Bo Cau Trang.

Nam 1978, sau khi Nha Nc tiep thu trng hoc va lang thieu nhi, cha Hoan phu trach giao x Bo Cau Trang (nay la giao x Thanh Linh), sau o lam Hat Trng Hat Ham Tan.

T nam 1994, cha lai tiep tuc con ng bac ai xa hoi, xoa oi giam ngheo, m nhp c6au em Tin Mng tnh thng en cho nhng ngi ngheo kho nong thon.

Ngay 14.07.2001 ngai c bo nhiem lam Giam Muc Pho Giao Phan Phan Thiet, vi quyen ke v. Khau hieu giam muc cua ngai la Tin Mng cho ngi ngheo kho.

Nghi thc tan phong giam muc do c Cha Nicola Huynh Van Nghi chu phong, hai v phu phong la c Cha Phero Nguyen Van Nhn va c Cha Toma Nguyen Van Tram.

Sau Li nguyen Ket Le, c Tan Giam Muc i ban phep lanh au tien cho cong oan Dan Chua.

Trc khi ket thuc Thanh le, c Ong Tong ai Dien

+ Chuc mng ky niem 27 nam Tan Phong Giam Muc c Cha Nicola, c Cha chnh Giao Phan Phan Thiet.

+ Chuc mng c tan Giam Muc.

+ ai Dien giao dan tang hoa cho c Cha Chnh, tang qua va hoa cho c Tan Giam Muc.

Thanh Le ket thuc tot ep trong bau kh trang nghiem sot sang tham m tinh than ao c vao luc 11g. Toa Giam Muc chieu ai tiec mng tai Nha Khach Giao Phan.

Phan Thiet la giao phan tre nhat trong so 25 giao phan tai Viet Nam, c thanh lap nam 1975. Giao phan rong 7,854 cay so vuong vi dan so la 1,047,040 trong o so ngi Cong giao la 134,511 ngi. Hien nay co 71 linh muc va 260 nam n tu s trong giao phan.

Hom 14-7.2001, c Giao Hoang Gioan Phaolo II a bo nhiem ba giam muc cho Giao hoi Cong giao Viet Nam, mot thang sau cac cuoc am phan gia Toa Thanh va nha nc Viet Nam t 11-16.6.2001.

Le tan phong c Tan Giam Muc Giuse Hoang Van Tiem, giao phan Bui Chu a dien ra tai nha th chnh toa giao phan Bui Chu hom mong 8.8.2001 va qua, con le tan phong tan giam muc Giuse Vu Duy Thong, giam muc phu ta tong giao phan TP. Saigon se c c hanh vao ngay 17-8-2001 ti ay.

THIEN-AN