Ai len x Lang cung anh ?

Anh ch em Khai Pha than men,

Mnh c sai i phuc vu Lang Sn. ay la mot trach nhiem mi a cuoc i mnh vao mot con ng mi, rat mi. Trc trach nhiem nay, mnh co vai tam tnh xin chia se vi anh ch em.

Tam tnh cua mot tha sai

Lang Sn la vung dan c pha tap. u moi chung toc: Ngi Tay, ngi Nung, ngi Thai, ngi Hoa, ngi Kinh song chung vi nhau. Ngi Kinh ch la thieu so (15%). Ngi Cong giao rat t (0,2%).

Nhn Lang Sn, mnh nh en Galile. Galile cung la ni dan c pha tap, b coi la vung at dan ngoai. Nhng Galile chnh la iem hen c Giesu chon e gap g cac Tong o lan cuoi cung. Tai ay trc khi len tri Ngi sai cac Tong o i rao giang Tin Mng cho moi tao vat.

oi vi mnh, Lang Sn la mot Galile mi, ni c Giesu hen gap, ni Ngi sai mnh i rao giang Tin Mng cua Ngi. V the mnh se khong i Lang Sn nh mot ngi en e cai tr, v chang co ai e ma cai tr. Ch co nui rng. Co ai cai tr nui rng c ch! Mnh se i Lang Sn nh mot v tha sai. Hay nhn mot v tha sai va qua giang tau buon, ti rao giang cho Viet Nam. Hanh ly cua ngai gon nhe lam. Bi chang biet se au, an au! Bi chang biet ng se gan hay xa, va nhat la chang biet phai chay tron luc nao. V tha sai chang oai nghi be ve, chang th ra khoi noi ra la, nhng hien hoa en vi dan e c dan chap nhan. Hoc tieng e chuyen tro thong cam vi ngi dan. Hoc hoi e song theo phong tuc ngi dan, kham pha ra nhng ieu tot ep ni dan ban x. Nh vay o, Thanh Than ang i mnh Lang Sn. Mnh phai en tm gap Ngi. Mnh phai kham pha Ngi trong dan c, trong phong tuc, trong hoan canh sinh song cua ho.

Tam tnh cua mot ngi ngheo

Lang Sn ngheo ve moi mat. Rng nhieu hn nha. Nui nhieu hn ng. Cay rng ong hn dan c. a soi nhieu hn lua gao. T Ha Noi i khoi Bac Giang a thay vang ve. Qua ai Chi Lang la a vao vung rng nui menh mong. Xa xa mi co mot bong nha nho be e ap ben sn nui a. Ven ng t quan xa. Ch co vai ch huyen tieu ieu.

Dan c Lang Sn ngheo. Giao phan Lang Sn cang ngheo hn. Nha th Chnh Toa a b bom My pha sap. Qua 3 cuoc chien tranh vi Phap, My va Trung Quoc, hau het cac nha th b tan pha. Nha th nao con lai cung a xieu veo, moi mot.

Ve mat nhan s, Lang Sn la giao phan toi nghiep nhat. Ca giao phan gom hai tnh Lang Sn, Cao Bang va mot phan tnh Ha Giang ch con mot linh muc 96 tuoi va mot n tu 100 tuoi.

Mnh i ve Lang Sn nh hanh hng ve mien que ngheo. Mnh i hanh hng trong than phan cua ngi ngheo: khong tai san, khong nhan s. Mnh khong co g e nng ta, bam vu. Ch ra i vi niem tin cay pho thac.

Mnh hoc c ni ngi Lang sn niem n s pho thac. Vi niem cay trong pho thac ong cu 96 tuoi va ba lao 100 tuoi van con cap mat tinh anh. Khuon mat tuy nhan nheo nhng van anh len niem vui. Thai o n s chan thanh toat ra mot niem tin tng manh liet. Cac ngai a song nh nhng ngi ngheo nhat: khong tai san, khong phng tien, nhat la khong hy vong, khong loi thoat. B quyet cua cac ngai la: khi mat moi iem ta i, hay at tron niem tin tng pho thac ni Chua. Cac ngai song nh nhng a con nho tin tng vao Cha nhan lanh: tng hat cm, manh ao; tng ng i nc bc; tng li an tieng noi, va ca kiep song mong manh phu du, eu do Cha cham soc gn gi. C n s pho thac nh the, cac ngai a vt qua c nhng nam thang kho khan nhat.

Tam tnh cua mot ngi Khai Pha

T may chuc nam nay, giao phan Lang Sn chm trong giac ngu. Thanh quach hoang vu. Tng xieu cot o. Ong cu 96 tuoi va ba lao 100 tuoi ch song nh nhng chng nhan cua nhng tan phai h ao, khong con sc lc ngan chan co dai, reu phong. Nen Lang Sn khong khac g mot vung rng nui hoang vu cha he in vet chan ngi. V the, len Lang Sn can co tinh than Khai Pha.

Co tinh than Khai Pha e dam len ng. Co tinh than Khai Pha e dam oi dien vi nhng kho khan. Khong m mong nhng biet nhn thang vao thc te e co gang tm ra loi thoat.

Co tinh than Khai Pha e nhn xa trong rong, biet m nhng con ng mi i ve pha chan tri.

Co tinh than Khai Pha cung la co cai nhn tien tri. Biet nhn thay nhng vien ngoc ang an khuat trong a soi. Biet nhn thay nhng canh ong lua chn vang ang sau nhng bai co lau um tum ben sn nui. Biet nhn thay nhng nu ci rang r ang sau nhng giot mo hoi thanh thot. Biet nhn thay ca mot rng mam non nhu len ben xac nhng than cay gia ru muc.

Mnh tin rang mnh se khong n oc, v sau lng mnh co ca mot ai gia nh Khai Pha luon a mat tin yeu doi theo ngi anh em len ng Khai Pha. Anh ch em se luon nang , khuyen khch mnh nhat la bang li cau nguyen. Viec do Chua khi s cung se do Ngi hoan thanh.

Anh ch em Khai Pha than men,

Vai li tam s trc gi phut lanh trach nhiem, mnh mong c s cam thong cua anh ch em, nhng ngi ban than thiet, a tng chung song bao nam di mai chung vien, a tng hieu nhau, a tng chia se vi nhau biet bao buon vui thi tuoi tre. Gi ay anh ch em co mot a ch mi e lui ti. c mong khi co dp, hay ti tham Lang Sn va ngi ban cua anh ch em. Rng nui bien cng se han hoan on tiep nhng ngi ban Khai Pha.

"ong ang co pho Ky La
Co nang To Th co chua Tam Thanh
Ai len x Lang cung anh?"...

Long Xuyen, ngay 18 thang 6 nam 1999
Giuse Ngo Quang Kiet