Xin Cho Họ Nên Một (Ut Sint Unum)

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh muốn đưa vào các tâm trí hình ảnh phù hiệu Giám Mục rất súc tích và đầy ý nghĩa thần học cũng như thực tế trong cuộc sống.
 
Trên nền trời thiên thanh, tượng trưng cho đất trời Thanh Hóa, nổi bật ba cánh tay siết nhau thành một.

Hiệp nhất trong những dị biệt. Hiệp nhất vĩnh cửu trong 3 Ngôi Thiên Chúa, mẫu mực  của hiệp nhất Kitô hữu, của Giáo Hội Công giáo. Cạnh góc có khác, nhưng bình đẳng trước Thiên Chúa và với nhau.

Hiệp nhất trong ba thành phần của Giáo phận: Giám Mục, Giáo sĩ và Giáo dân. Trong hiệp nhất, tất cả mọi người tham gia vào sức mạnh và tăng trưởng của Giáo phận và Giáo Hội.
 
Hiệp nhất và duy nhất đem lại sức mạnh như kiềng ba chân, như câu ngạn ngữ ngàn đời của dân tộc :“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Hiệp nhất là mối hoài bão của Đức Kitô cho đồ đệ của Ngài, và là tín thư, là di chúc Chúa tha thiết nhất.
Hiệp nhất của mọi người Trung Nam Bắc một nhà, lướt trên những dị biệt các miền, các dân tộc, các trình độ văn hóa và kiến thức.
 
Lịch sử truyền giáo trong qúa khứ và sự kiện hiện tại được tượng trưng bởi con thuyền giữa vòng ba bàn tay.
 
Đó là trang sử truyền giáo được nhắc đến khi Giáo sĩ Đắc Lộ đã được Chúa đưa đến Cửa Bạng ngày lễ Thánh cả Giuse 19-3-1627.
 
Ở Cửa Bạng này, Tin Mừng đầu tiên được chính thức  rao truyền tại Đàng Ngoài, Tin Mừng từ Cửa Bạng vang vọng đến Thần Phù, Hảo Nho, Thăng Long và những người đầu tiên tin theo Chúa là con dân Cửa Bạng. Vị Giám Mục thứ tư của Giáo phận Thanh Hóa là một người con của Ba Làng, của Cửa Bạng lịch sử.
 
Lịch sử truyền giáo khởi sự từ đây phải được tất cả mọi thành phần Dân Chúa siết chặt tay giữ vững di sản đức tin, quyết tâm Hiệp Nhất để làm sáng tỏ Tin Mừng  đã đến tại đất nước này.
 
Một phù hiệu Giám Mục đầy ý nghĩa và là một chương trình sống và hoạt động của Giáo phận Thanh Hóa bước vào trang sử mới với vị Giám Mục quê quán Ba Làng, trong năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 2004-2005.
 
Phù hiệu này, khẩu hiệu “ Xin cho họ nên một,” đó là kim chỉ nam của Giáo Phận Thanh Hóa và của cả đời Giám Mục của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh.
 
Trả lời phóng viên Lê Hữu Tuấn về chí hướng Hiệp nhất, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh nói:
 
Châm ngôn Giám Mục của tôi là: “UT SINT UNUM – XIN CHO HỌ NÊN MỘT” (Ga. 17, 21). Đó là một trong những ước nguyện tha thiết nhất của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội Ngài thiết lập. Tôi muốn sự hiệp nhất đó trở thành tiêu chuẩn hướng dẫn hành động của tôi, thành kim chỉ nam và chiều kích hàng đầu trong đời Giám Mục của tôi. Tôi ước mơ một Đại Gia đình Giáo phận đầm ấm sum vầy. Tôi ước mơ một cộng đồng tín hữu nối vòng tay lớn với mọi thành phần Xã hội. Tôi ước mơ một viễn cảnh lịch sử các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng ngày mai. Không có hiệp nhất, những giấc mơ đó không thể thành tựu được.”

(Theo Trang Web Giáo Phận Thanh Hóa)