Ðức Cha Pierre Nguyễn Huy Mai
Cố Giám Mục tiên khởi Ban Mê Thuột

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại"