LA TH MUC T
cua c TGM SaiGon G.B. Pham Minh Man
Gi dan Chua trong Tong Giao Phan

Toa Tong Giam Muc TP. HCM.
180, Nguyen nh Chieu, P.6, Q.3
TP. HCM.

Ngay 01 thang 6 nam 1998

Knh Gi: Quy Linh Muc, Tu S va Giao Dan
trong gia nh Giao Phan TP. HCM.

Anh Ch Em than men,

Trong bai giang nham chc ngay 02.4.98, toi a noi vi Anh Ch Em: "Toi tin rang Chua Thanh Than la ngon la luon ot chay long Anh Ch Em cung nh long toi, bien moi s trong chung ta thanh tnh yeu, tnh yeu bao dung va o lng, tnh yeu hiep nhat va bnh an. Chnh trong tnh yeu hiep nhat ay, toi xin c chia se vi Anh Ch Em oi ieu, sau hai thang c vi Anh Ch Em.

1. Trong hai thang va qua, vi mong muon tm hieu, tiep xuc va lang nghe tieng noi cua moi thanh phan Dan Chua, toi a co gang gap g tat ca cac Linh Muc lo muc vu trong Giao Phan, cac v Be Tren Dong Tu va Tu Hoi, va mot so Anh Ch Em Giao Dan. Toi cung bat au i tham c mot so ni va lam viec cua Linh Muc lo muc vu. Toi cung gap c mot so Anh Ch Em Giao Dan, nhat la nhng cong s vien cua Linh Muc. Toi d nh se tiep tuc i tham nh the trong toan Giao Phan. Qua nhng cuoc tham vieng va gap g nay, tng bc toi hieu ro hn ve i song va sinh hoat cua Anh Ch Em. Qua buoi s ngo nay, toi co mot c m nho la: Linh Muc th song gan gui vi Giao Dan hn na, cac Cong oan Tn Hu th quan tam en nhau hn na, nhat la quan tam en nhng Cong oan tung thieu ve mat vat chat cung nh tinh than.

Ngoai ra, toi cung a nhan c kha nhieu th gop y t moi pha. Toi xin cam n tat ca nhng ai a gi th, v qua o, toi c them nhieu gi y cho hng i muc vu cua Giao Phan, ong thi toi oc c moi quan tam cung nh thien y cua Anh Ch Em muon tch cc gop phan xay dng Giao Phan tr thanh Giao Hoi cua Chua Giesu la Giao Hoi v loai ngi va cho loai ngi.

Cung v moi quan tam cham lo cho moi thanh phan trong gia nh Giao Phan ong ao nay, toi cam thay can them mot so v giup toi trong trach nhiem muc t: (1) oi vi Linh Muc Giao Phan, (2) oi vi Tu S trong Giao Phan, (3) oi vi Giao Dan trong Giao Phan. Sau khi suy ngh, cau nguyen va tham khao y kien cua nhng ngi co lien he trach nhiem, toi a mi va chnh thc bo nhiem ba v ac trach ba gii nay. Xin Anh Ch Em on nhan cac v ay nh nhng ai dien cua toi, va tch cc cong tac vi cac v ay.

2. Chung ta bc vao thang sau la thang ton knh Thanh Tam Chua Giesu.

"Knh nh Thanh tam Chua Giesu la Knh nh Tnh Thng cua Thien Chua. Thanh Tam b am thau la hnh anh ro ret nhat, la tieng noi manh nhat ve Tnh Thng cua Thien Chua oi vi chung ta, va la mot bang chng khong the choi cai cua Tnh Thng la lung ay". (Lch Phung Vu 1998).

Tnh Thng ay, chung ta khong ch on nhan cho mnh, nhng con phai chia se cho ngi khac. V the, viec ton knh Thanh Tam thuc ay chung ta song gii luat "Yeu Thng" cua Chua cach manh me hn, tha thiet hn va cung cu the hn.

Ngoai ra, t t nam nay, theo li e ngh cua c Gioan Phaolo II, le Thanh Tam a c chon lam Ngay The Gii Thanh Hoa cac Linh Muc. Xin Anh Ch Em cau nguyen cho cac Linh Muc trong gia nh Giao Phan, e cho moi Linh Muc eu "mang lay nhng tam tnh cua chnh Chua Giesu" (Phil 2,5), mang lay trai tim cua Muc T Giesu, v Muc T a hien mang song cho oan Chien c song va song doi dao (x. Ga 10,10). Ngay le Thanh Tam cung la c hoi e Anh Ch Em nh n va giup cac Linh Muc a phuc vu Anh Ch Em, ac biet cac v gia yeu benh tat.

Nhan dp nay, toi xin bao mot tin vui cho Anh Ch Em: hy vong trong thang nay, Giao Phan chung ta se co them 15 Tan Linh Muc, e bu vao nhieu cho trong do cac v gia yeu va qua i e lai. Xin Anh Ch Em chuyen can cau nguyen va nang cac Tan Linh Muc, e cac v ay c suot i trung thanh vi n Goi Linh Muc cao quy. Toi cung mong muon Thanh Le Ta n cua cac Tan Linh Muc tai cac Giao X se c to chc cach trang trong, nhng n s va tiet kiem, e that s dien ta khuon mat Linh Muc la ngi c sai i "e phuc vu ch khong phai e ngi ta hau ha" (Mc 20,45).

Cung trong tam tnh hng en cac Linh Muc, chung ta tng nh va cau nguyen cach rieng cho cac Linh Muc a qua i, ac biet cho v Tien Nhiem cua toi la c co Tong Giam Muc Phaolo ang knh. Gia nh Giao Phan chung ta se to chc Le Gio Man Tang cho c co Tong Giam Muc vao ngay 04 thang 7 ti ay. Tuy nhien, toi ngh rang cac Giao Hat nen to chc cho Anh Ch Em tn hu en vieng mo c co Tong Giam Muc t trung tuan thang 6 nay.

Tha Anh Ch Em.

Ngay 18 thang 6 nay, toi se len ng i Roma e bay to cach cu the moi hiep thong cua Giao Phan chung ta vi Toa Thanh, va xin c Thanh Cha chuc lanh va cau nguyen cho Giao Phan chung ta. Toi se ve vao au thang 7 e cung vi Anh Ch Em c hanh Le Gio Man Tang c co Tong Giam Muc Phaolo.

Nguyen xin Chua Thanh Than, nh li cau bau cua Me Maria va Thanh ca Giuse, uon long moi ngi chung ta nen giong Trai Tim Chua Giesu, trai tim yeu thng va bao dung, khiem nhng va hien hau (x. Mt 11,29), e cung nhau tiep noi s mang yeu thng va phuc vu cua Chua Giesu tren que hng than yeu cua chung ta.

Gioan B. PHAM MINH MAN

(Radio Veritas Asia, Philippines)