Mgr. Pierre Marie Nguyễn Năng
Cố Giám Mục Vinh

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Vâng lời Thầy, con thả lưới"