MOT SO HNH ANH VE CUOC THAM VIENG SAN JOSE
CUA C CHA HUYNH VAN NGHI, 
PHO CHU TCH HOI ONG GIAM MUC VN

Tng trnh chi tiet

Xin nhan vao hnh e xem hnh ln hn

Phai oan San Jose on tiep c Cha tai phi trng San Francisco ngay 20-7-2000 Vieng Vng Cung Thanh ng San Jose
(T trai qua phai: Cha Nguyen Quang Minh, cha Bui Quoc Khanh, c Cha va ong Tran An Bai)
Ban tiec danh d cua c Cha trong ba tiec 500 ngi tai en Thanh T ao VN. c Cha ban huan th tai en Thanh T ao VN, Singleton, San Jose
C. Huynh Van Nghi, Pho Chu Tch Hoi ong Giam Muc VN tham xa giao C Joseph Fiorenza, Chu Tch HGM Hoa Ky c Cha tham xa giao C. McGrath, Giam Muc San Jose
c Cha va cha Nguyen Quang Minh tham xa giao cha Kevin Joyce, Chanh X St. Maria Goretti (x a mi C ve San Jose) Linh Muc va tu s nam n  tai San Jose chao on c Cha tai Giao X VN
c Cha tham nha dong Lasan, San Jose Nha dong Phanxico va mot so ai dien hoi oan tai San Francisco ai tiec c Cha
c Cha va quy cha dang le tai Trung Tam Van Hoa VN c Cha en x St. Maria Goretti c hanh thanh le
Giao dan Giao X VN ai tiec c Cha c Cha tham ban tiec cua oan Hng ao (tiec tai en Thanh)
c Cha tang sach “Hanh Trnh Vi Dan Chua” cho giao dan
Cha Phan The Lc va cha Bui Quoc Khanh hng dan phai oan tien chan c Cha vao sang 24-7-00 tai phi trng San Jose