Đức Cha André Nguyễn Văn Nam
Cố Giám Mục Mỹ Tho


Khẩu hiệu Giám Mục:
"Vui lên! Hiệp thông vào cuộc khổ nạn Chúa Kitô"