Đức Cha Paul M. Nguyễn Minh Nhật
Cố Giám Mục Xuân Lộc

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Phục vụ Chúa trong hân hoan"