Ðức Cha Pierre Nguyễn Văn Nho
Cố Giám Mục Phó Nha Trang

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hiền lành và Khiêm nhường/ Mitis Et Humilis"