Mgr. Michel Hoàng Ðức Oanh
Giám Mục Kontum

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Lạy Cha chúng con / Pater Noster" (Mt. 6,9)