c Cha Giuse Phan Van Hoa
Co Giam Muc Pho Qui Nhn

  • Sinh ngay 18-7-1922 tai Luc Le, Go Th

  • 17-5-1955 Thu phong Linh Muc

  • Chnh x ong Tre, Phu Yen

  • 30-3-1976 Vinh thang Giam Muc Pho Qui Nhn hieu toa Acci

  • 30-3-1976 Le tan phong bi tay c Cha Chnh Huynh ong Cac.

  • Khau hieu Giam Muc: "Hien lanh va khiem nhng trong long"

  • 06-10-1978 Qua i hng tho 65 tuoi sau 32 nam linh muc trong o 11 nam trong cng v Giam muc.