Mgr. Jean Marie Phan Ðình Phùng
Cố Giám Mục Phát Diệm
Giám Mục hiệu tòa Marciana

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Lạy Chúa con yêu mến Chúa"