Ðức Cha Joseph Marie Phạm Năng Tĩnh
Cố Giám Mục Bùi Chu

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria"