Ðức Cha Joseph Phạm Văn Thiên
Cố Giám Mục tiên khởi Phú Cường

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ơn Chúa ở cùng tôi"