Ðức Cha Joseph Vũ Duy Thống
Giám Mục Phan Thiết

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi / Caritas Christi nos urget"  (2Cor 5,14)