Ngay Th Sau

Bai chia se ve n goi cua c Tan Giam muc Phu ta GIUSE VU DUY THONG

Khong biet vi ai th sao ch vi toi th ngay th sau la mot ngay rieng mang nhng y ngha bat ng. o khong phai la ngay an chay kieng tht ham mnh ep xac theo kieu ao c me toi van day khi tuoi con th. o cung khong phai la ngay hen ho goi ca sushi wasabi cua may v an nen lam ra gia thi buoi kinh te th trng. o cang khong phai la ngay kieng c s xui quay vao mnh theo kieu Tay s ngay th sau mi ba, tng t nh Ta s ngay mong nam, mi bon, ham ba; i chi cung thiet na la i buon.

Vang, khong phai the, ma ch v ngay th sau a khong hen ma ho i vao i toi nh mot ngay lang le cua niem dang hien: toi chu chc linh muc vao ngay th sau; va toi c tan phong giam muc cung vao ngay th sau. Tat nhien, o ch la s trung hp khong co g ang ngac nhien cho ai nhn ngay th sau nh mot n v bnh thng gop phan lam nen tuan le; nhng vi rieng toi, s trung hp ay lai la mot canh ca bat ng co kha nang m sang nhng dieu cam mi tren ng n goi.

1. n goi la mot huyen nhiem.

Neu ngay xa con be, toi tra li cha linh hng ve muc ch i tu bang cau hoc thuoc long la e hien than phung s Chua va cu roi cac linh hon, th ngay hom nay toi cung van tra li nguyen si en tng ch nh vay thoi. Co khac chang cho ngay xa th ngu ng chang hieu g, ch ap li nhanh nhau nh may, con hom nay th iem am hn, tham ch can nhac tng ch e cam nhan sc nang cua hong an va e o lng bc chan cua thien ch.

Cung van ch la mot iep khuc hien dang, nhng hom qua con tr tra ong a tng phan ln tuy thuoc vao thien ch con ngi, th hom nay phai cui au cam nhan tat ca la hong an Thien Chua. Tat nhien, Chua goi ma con ngi khong ap tra th Ngai cung anh bo tay; nhng ngh rang thien ch ap tra cua con ngi mi la quyet nh th co the trong kieu noi n goI truyen thong, ch n co le a nhat mau, va ch goi xem ra a nhoa i t thu nao. n goi trc khi co ong gop cua thien ch con ngi, a bat nguon t sang kien cua Thien Chua. Chua goi Simon va Andre khi hai ong ang tha li; Chua goi Giacobe va Gioan khi cac ong ang va li tren thuyen (Mc 1,16-20); Chua goi Levi khi ong con tren ban thue vu (2,14). Chua goi va ngi ta ap li.

Neu e toi t chon lay ngay chu chc trong so bay ngay cua tuan le theo kieu an buffet ang la mot thnh hanh tai thanh pho, th co le toi se chon ngay th nam cau nguyen cho n goi nh la mon an ng y nhat; the nhng mot khi ngay th sau a tnh c c chon, hay ngay c chon lai tnh c ri vao ngay th sau, khong phai mot lan ma la hai lan trong cao iem dang hien, th at han o phai la mot tnh c co an y can c kham pha bang anh mat tin yeu. Mac ke ai muon noi g th noi, rieng toi, toi oc c o mot phac ve cua ban chat n goi: vt tren nhng toan tnh sap xep cua con ngi, Thien Chua van oc quyen trong sang kien n goi cua Ngai. Thanh Marco bao: Ngai goi nhng ke Ngai muon (3,13). The thoi!

Chnh trong y ngh ay, toi luon luon cam nhan mot ieu huyen nhiem trong n goi i mnh, mot th huyen nhiem ma thanh Gioan Kim Khau a kheo dien ta khi nhn vao than phan cua ngi c goi: ong chang la g ca nhng lai la tat ca, hay nh trong kinh toi th sau au tien toi oc sach nguyen, khi nhn len Thien Chua vi long cay trong: Lay Chua, Chua ng gia chung con va Danh Chua c keu cau tren chung con; xin ng bo ri chung con, lay Chua la Thien Chua chung con.

2. n goi la e phuc vu cong oan.

Khi ngi ta hoi toi tai sao khong chon le tan phong giam muc nhch len hai ngay tc la vao ngay 15 thang tam le c Me Mong Trieu, nh the se co ngay le ep e ma nh, dp le trong e ma mng, hoac ngay ca trong trng hp khong con g e nh na th ca va Hoi thanh van c mng le nh thng. Toi tra li la ngay c chon khong nham co li cho toi ma la nham tien ch cho ca cong oan. Chon ngay le ln, ai cung ban bu, ca chu chan lan oan chien, viec to chc se tat bat; ngc lai, chon ngay thng, khi cong viec thanh thi, ke tham d se sot sang. Nh the o, ngay th sau a c chon, va tat ca la cho cong oan.

Chnh chi tiet nho nay a giup toi suy ngh ve muc ch n goi noi chung va muc tieu n goi ca nhan mnh. Neu e vinh than ph gia chac chang ai dai g i theo con ng n goi ca, v qua bap benh, may th t ma co khi rui lai nhieu. Neu e tien than chac t ngi em than i vao ng hep, v qua kho, khong kheo lai gay ganh nh chi, tien than cha thay ma lieu than th a ro rang. The mi hay n goi khong v muc ch cua ngi c goi, ma v muc ch cua ang goi mnh, hay cu the hn la v ang ay ma phuc vu cho nhng ngi c trao pho mnh trong s vu.

Ngi ta khong la muc t khong khong, ma nhat thiet phai la muc t cua mot cong oan, e roi chnh v li ch cua cong oan o ngi ta thi hanh tac vu. Thanh Augustino a noi trang ra la: Muc t khong nuoi mnh ma nuoi chien. Muc t ma khong nuoi chien th khong con la muc t ung ngha na, hay nhieu khi a tr thanh mot dang xa la, theo kieu T ien tra ngc, trong o tinh than a muc hoac a t t lau roi.

Hn luc nao het, toi thay tham tha tam s cung la cua thanh Augustino: La Kito hu, chung toi lo cho li ch cua mnh; la giam muc, chung toi ch lo cho li ch cua anh em.

3. n goi la bc tren ng thanh gia.

Khi cam phong chuan b chu chc linh muc, v thi gi gap rut, co ba ngay thoi, ma cung v phai ch i trc o kha lau roi, nam nam, nen y tng chu ao trong toi luc ay ch la cam nhan hong an Thien Chua. e ma ngay ngat: Hong an Thien Chua nh sng, ri tren ngon co ben ng heo kho; e ma c hen: Hong an Thien Chua bao la, muon i con se ngi ca n Ngai; hoac e ma tham lam ngau nghien: Hong an Chua bao la, luon o xuong chan hoa, tuy tay con nho be, bao nhieu cung khong va.

Nhng trong mi ngay tnh tam chuan b cho tac vu giam muc, tuan t suy t da tren bai giang cua thanh Augustino ve cac muc t, toi a danh thi gi nhieu hn cho nhiem vu mai ngay. Khong phai v xem nhe hong an Thien Chua, nhng v a luon xac tn rang tat ca la hong an. The nen ieu con lai la lam sao song tron bc ng tng lai, va nh mot le ap en, va va nh mot s tra le vi Thien Chua ve cong viec quan ly cua mnh na.

Tng lai thuoc ve mot mnh Thien Chua. Toi ch biet pho dang. Nhng chnh khi lang lang vi y ngh hien dang ay, s trung hp hai lan ngay th sau lanh chc linh muc va giam muc a he lo cho toi hieu rang: ng tng lai se la ng thanh gia. Thanh gia v trach vu nang ne, Thanh gia v cong oan rong ln, va Thanh gia cung v t nhien mnh biet mnh chang la g ca, nhng trong s vu mnh phai la tat ca cho moi ngi. Chu toan c nh the han khong de dang va cung chang du dang au.

Khi hay tin toi c Toa Thanh bo nhiem lam Giam muc phu ta Giao phan Tp. HCM, c cha ngha phu JB. Bui Tuan a xa gan noi vi toi ve ng Thanh gia nay qua hnh anh d dom: Hai c cha Phu ta trc ay cua Giao phan Thanh pho eu khi au khau hieu Giam muc bang ch Tnh Yeu va eu ket thuc cuoc i tren chiec xe lan, khong biet c cha mi nay se ra sao? Vang, khong biet na. Nhng toi cung khi au khau hieu Giam muc bang ch Tnh Yeu, va toi ang nhn tng lai cua mnh lan i vi long trong cay.

Nh the o, ngay th sau a lang le i vao n goi i toi, khong nh n v iem nhp thi gian, ma nh yeu to gop phan nhan dien n goi. n goi la do Thien Chua, toi xin chan thanh cam ta; n goi la cho cong oan, toi xin nhiet thanh phuc vu; va n goi la thanh gia cua nhng ngay th sau noi lien nhng ngay th sau, nen toi xin ch trung thanh hien dang.