Ðức Cha Joseph Trần Xuân Tiếu
Giám Mục Long Xuyên

 Most Reverend Jodeph Tran Xuan Tieu

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ðể tất cả nên một / Ut Sint Unum" (Ga 17,21)