Mgr. Giovanni Battista Nguyễn Bá Tòng
Cố Giám Mục Phát Diệm
Giám Mục Việt Nam Tiên Khởi
Giám Mục hiệu tòa Sozopolis di Haemimonts

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy châm  rễ sâu trong Dân Ta chọn / In electis meis mitte radices"