Đức Cha Joseph Trịnh Chính Trực
Cựu Giám Mục Buôn Ma Thuột

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chúa Giàu Lòng Thương Xót"