Tam s cua c Tan GM Giao Phan Phu Cng
Phero Tran nh T

ay khong phai la chuyen bat ng, nhng a nhen nhum t gan 4 nam nay, tc la ngay t khi c Cha Louis Ha kim Danh con nam benh. Theo nh toi biet, ngay t luc o, toi a c Toa Thanh e ngh lam Giam muc Phu Cng. Suot thi gian o toi a cau nguyen va suy ngh.

Mot ang toi thay tnh trang giao phan Phu Cng, oi noi cung nh oi ngoai, kha phc tap va kho khan, ma ban than toi lai b gii han ve nhieu mat, nen cam thay lo s trc trach nhiem nang ne nay. Nhng ang khac, toi cung y thc rat ro ret la mnh a c Giao hoi ao tao rat an can va cong phu, va lap trng cua Toa Thanh suot 4 nam qua ve van e nay hau nh khong thay oi, nen toi cam thay mnh khong c tron tranh trach nhiem, v lam nh vay la i ngc vi li ha dan than theo Chua e thi hanh tat ca nhng g Chua trao pho. Bi vay, khi c Toa Thanh hoi y kien, qua c Tong Giam Muc thanh pho Ho ch Minh, toi a tha: "Ecce servus tuus in manu tua, fiat mihi secundum voluntatem tuam" (Nay con la toi t cua Chua ang trong tay Chua, xin Chua hay lam cho con nhng g ep y Chua".

Khi tha nh vay toi cam thay yen long. Khong phai v toi khong s kho khan, hay tin tng vao sc rieng mnh, nhng v tin tng vao long t bi nhan hau cua Chua. Nh c Cha Giuse Pham van Thien, Giam muc tien khi ang knh cua giao phan Phu Cng, toi luon tin tng rang "n Chua cung toi". S d toi tin tng nh vay v toi da vao li Chua ha: "Nay ay Thay cung cac con moi ngay cho en tan the", va cho khac Ngai noi: "Hay tin tng vao Thay, v Thay a thang the gian".

ang khac, khi tiep xuc vi anh em linh muc cung nh nhng giao dan quen biet, toi thay c nhieu ngi khch le va nang , khong nhng bang li cau nguyen va con bang nhieu hnh thc khac na. Do o toi thay mnh khong co ly do g e t choi li Chua mi goi va toi a dan than. Chnh v the, t khi c bo nhiem va c ngi ta chuc mng, toi thng xin nhng ngi chuc mng cau nguyen va nang toi. toi thng tam s: "Mot mnh Giam muc kho co the lam c g neu khong co s cong tac cua linh muc, tu s va giao dan".