Hnh anh C J.B. Bui Tuan trieu yet GH John Paul II

dc-tuan_ty4.jpg (12324 bytes)

dc-tuan_ty5.jpg (65876 bytes)

dc-tuan_ty6.jpg (48930 bytes)