Đức Cha Joseph Vũ Duy Nhất
Cố Giám Mục Bùi Chu

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Lạy Cha, Con xin vâng Ý Cha"