Sắc Chỉ Bổ Nhiệm Giám Mục của Toà Thánh

BÊNÊĐICTÔ, GIÁM MỤC, TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ CHÚA

Thân ái gửi lời chào và phép lành Tòa Thánh đến người con yêu quý: Vinh sơn NGUYỄN VĂN BẢN, Linh mục Giáo phận Quy Nhơn, hiện là Giáo sư Đại Chủng Viện Nha Trang, đồng thời là người hướng dẫn tinh thần các Ứng sinh Giáo phận Quy Nhơn. Giờ đây, được chỉ định làm Giám mục Giáo phận Banmêthuột.

Vì rất thương mến Giáo phận Banmêthuột, nên Cha mau mắn và vui lòng trao Giáo phận ấy cho một Vị Chủ Chăn cần mẫn, sau khi vị Mục tử Tiền nhiệm của Giáo phận là Đức Cha Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC được nghỉ trách nhiệm chủ chăn.

Giờ đây, Con yêu quý, trước mặt Cha, Con xuất hiện như một người đầy đủ tư cách xứng hợp với chức vụ, và là người trước đây đã đảm nhận thành công một công tác mà Cha đánh giá rất cao, nên Cha rất tin tưởng trao phó cho Con trọng trách này. Cũng vì thế, Cha chấp thuận ý kiến đề nghị của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, và với quyền năng Tông Tòa, Cha tuyển chọn và bổ nhiệm Con làm Giám mục GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT cùng với mọi quyền hạn và nghĩa vụ theo giáo luật.

Con có thể xin bất cứ Đấng Bản Quyền nào ờ ngoài Thành Rôma phong chức Giám mục cho Con. Nhưng trước đó, Con phải tuyên xưng Đức Tin, và thề hứa trung thành với Cha và các Đấng kế vị Cha, theo các công thức thường sử dụng. Sau đó, Con sẽ thông báo việc Cha tuyển chọn Con làm Giám mục cho hàng Giáo sĩ và cộng đoàn tín hữu mà Cha khuyến khích, nhờ được Con dẫn dắt và khôn ngoan dạy dỗ, sẽ sống đạo đức nhiệt thành và làm được nhiều việc đáng khen.

Sau cùng, Con yêu quý, trước khi tạm biệt, một lần nữa Cha muốn nói lên tâm tình quý mến, và sự trân trọng của Cha đối với Con. Cha tha thiết khẩn cầu Thánh Mẫu trên trời luôn phù hộ Con trong sứ vụ mới, hầu mọi tín hữu địa phương, nhờ tác vụ Giám mục của Con, nhận được muôn vàn hoa trái thánh thiện.

Ban hành tại Rôma, bên cạnh Đền Thánh Phêrô, ngày 21 tháng 02 năm Chúa Giáng Sinh 2009, và năm thứ tư triều đại Giáo Hoàng của Cha.

Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

(Theo Trang Web Giáo Phận Buôn Ma Thuột)